Zelf nestkasten ophangen

Nestkasten zorgen voor een veilige plek voor vogels om te broeden. Bovendien zijn ze zo makkelijk te volgen. Afgelopen periode zijn er al veel nestkasten opgehangen in het gebied. Vooral voor de Ringmus, maar ook voor de Torenvalk, Kerkuil en Steenuil. Sovon Vogelonderzoek Nederland kijkt welke soorten er in het Buijtenland van Rhoon voorkomen.

Nestkasten Buijtenland van Rhoon

Bonte Vliegenvanger voor een nestkast (foto van Harvey van Diek).

Nestkasten voor inwoners van Rhoon

Ook inwoners van Rhoon kunnen een bijdrage leveren. Op de Vlakkenburg worden  op woensdag 11 mei nestkasten uitgedeeld, welke de mensen in hun tuin kunnen ophangen. De keuze van de nestkast is wel bepalend voor welke soort erin gaat broeden, want vogelsoorten hebben verschillende woonwensen. Frank Majoor is van 11:00 uur - 14:00 uur aanwezig om vragen hierover te beantwoorden.

Bewoners moeten zich vooraf aanmelden via info@buijtenland-van-rhoon.nl. Let op: zolang de voorraad strekt.

Nestkasten Buijtenland van Rhoon

Jonge torenvalken in een nestkast . Foto: Harvey van Diek