De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon zoekt een

Gebiedsbeheerder

Voor 16 tot 24 uur per week

Recreatie

Het Buijtenland van Rhoon is een landbouwgebied van ongeveer 650 hectare dat natuurvriendelijk boeren topprioriteit geeft. Duurzame landbouw die hand in hand gaat met recreatie en vitale natuur. Het Buijtenland van Rhoon ligt op de rand van Rotterdam in de gemeente Albrandswaard.
Komende jaren maken wij werk van de realisatie van het streefbeeld Buijtenland van Rhoon dat de betrokkenen overeen zijn gekomen met de provincie Zuid-Holland. Hiervoor is een gebiedscoöperatie opgericht waarin boeren, recreatieondernemers en natuurorganisaties samenwerken met omliggende gemeenten. Dit is een in Nederland uniek experiment.

Wij zoeken een vrouw of een man die de leden van de gebiedscoöperatie faciliteert. Een stevige persoonlijkheid die samen met de boeren, recreatieondernemers en natuurorganisaties werkt aan de toekomst van ons prachtige buitengebied.

Wat houden de werkzaamheden in?

Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de directeur en maakt onderdeel uit van het stafbureau van de gebiedscoöperatie. Je bent in het gebied het aanspreekpunt voor de leden bij vragen over onder meer de gebouwen, het beheer, de natuurmaatregelen, de pacht en de vergoedingen. Je opereert in samenspraak met de rentmeester en de projectleider lerend beheren. Je houdt toezicht in het gebied. Je beheert de uitvoering van de pachtcontracten in overleg met de rentmeester. Je coördineert de inventarisatie en monitoring van de verpachte percelen en verzorgt de grondadministratie. Ook zie je toe op de naleving van de gemaakte afspraken zoals vergoedingen, onderhoud, maaibeleid en natuurmaatregelen. Daarnaast vind je het leuk om bij te dragen aan het ontwikkelen van natuurvriendelijke recreatievormen. Tenslotte registreer je de uitgevoerde werkzaamheden in een beheersysteem.

Wie zoeken wij?

Je hebt een relevante opleiding op MBO+-/HBO niveau gevolgd, bijvoorbeeld opzichter/uitvoerder bos- en natuurbeheer. Je hebt grote kennis van en affiniteit met natuur, landschap, recreatie en de agrarische sector. Je staat stevig in je schoenen en werkt gestructureerd en planmatig. Je bent dienstverlenend en communicatief richting onze leden én gastheer voor bezoekers en gebruikers van ons gebied. Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Je woont bij voorkeur in de provincie Zuid-Holland.

Werkplek is het kantoor De Vlakkenburg, Essendijk 24 in Rhoon.

Wat bieden wij?

Een contract voor 1 jaar parttime (16-24 uur) met uitzicht op een vast dienstverband. Salariëring bedraagt max. € 3000,- bij een fulltime dienstverband en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Voor vragen over de functie-inhoud kun je contact opnemen met de directeur, Anja Jongejan, via e-mail info@buijtenland-van-rhoon.nl of via  telefoonnummer 06-12961770.

Graag ontvangen wij uiterlijk 24 februari 2020 een CV en motivatiebrief op bovenstaand mailadres.