Actie 1000 wilgen planten geannuleerd

De Vereniging de Carnissegrienden annuleert de geplande boomplant actie op 18 en 21 maart aanstaande naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd om besmetting met het Coronavirus tegen te gaan. Alle vrijwilligers die zich hadden aangemeld, ontvangen hierover persoonlijk bericht.

De actie stond gepland op woensdag 18 maart en zaterdag 21 maart. Doel was om samen met vrijwilligers uit de omgeving 1000 wilgen te planten op de hoek van de Schenkeldijk en de Essendijk. Op zaterdag 21 maart stond naast het planten van de wilgen ook de aanplant van 150 struiken in de Zegenpolder op de planning. Ook deze activiteit gaat in verband met de maatregelen die zijn afgekondigd in het kader van het Corona virus niet door.

Hoewel de vereniging De Carnissegrienden de animo om mee te helpen bijzonder waardeert, lassen zij uit voorzorg voor vrijwilligers en belangstellend publiek deze activiteit af. Het boren van de pootgaten die de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in opdracht van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon uitvoert, gaat wel door. Met hulp van de vereniging De Carnissegrienden zullen zij vervolgens zelf de wilgen poten en de gaten afdichten.

Uiteraard zijn vrijwilligers bij de aanplant van volgende percelen van harte welkom. De komende jaren werken boeren, recreatieondernemers en lokale verenigingen in het Buijtenland van Rhoon samen om meer ruimte te geven aan natuur, duurzame landbouw, landschap en recreatie. Cultuurhistorie vormt daarbij een belangrijke basis voor de herinrichting van het gebied. Meerdere percelen zullen de komende jaren aangeplant worden met heggen, elzenhagen, wilgen en hoogstamboomgaarden om recht te doen aan de oorspronkelijke cultuurhistorische waarde van het Buijtenland van Rhoon.