Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon opgericht

De verdere ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon tot een gebied waar akkerbouw, natuur en recreatie samen gaan komt in een stroomversnelling. Begin juni is het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon gepresenteerd en later die maand werd de gebiedscoöperatie formeel opgericht. 

De oprichters van de gebiedscoperatie Buijtenland van Rhoon zijn de Vereniging de Carnisse Grienden, zorgboerderij De Buytenhof en twee agrariërs uit het gebied. De verwachting is dat zich binnenkort nog meer partijen zullen aansluiten die actief willen bijdragen aan de realisatie van de doelen uit het streefbeeld.

Vervolg

De formele oprichting van de gebiedscoöperatie, bekrachtigd door de notaris, is een eerste stap in het proces. De komende periode wordt een eerste Algemene Ledenvergadering georganiseerd en moeten allerlei praktische zaken worden ingevuld zoals het openen van een bankrekening. De coöperatie start snel met het opstellen van een jaarplan voor 2019 en een plan voor de periode daarna.

Samenwerkingsovereenkomst

Nu er een gebiedscoöperatie is, zal die steeds meer richting gaan geven aan de verdere ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. De provincie Zuid-Holland wordt in formele zin opdrachtgever van de coöperatie. De basis voor de samenwerking tussen provincie en gebiedscoöperatie wordt gevormd door een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast zal de coöperatie actief samenwerking zoeken met de gemeente en het waterschap.