Meten is weten

Het Buijtenland van Rhoon wordt een eldorado voor mens, plant en dier. De transformatie gaan we nauwgezet volgen. Daarom doen we een nulmeting om vast te leggen wat er nu zoal groeit en bloeit. Ook gaan we het recreatieve bezoek monitoren.

Het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot heeft opdracht gekregen om de nulmonitor akkervogels en akkerflora uit te voeren. Medio oktober presenteren we de tussentijdse resultaten. Daar gaat u zeker nog van horen!
Daarna komt het winterseizoen eraan en zal de aandacht vooral uitgaan naar ‘wintergasten, vogels die we vooral in dit seizoen in het Buitenland mogen verwelkomen.

Korenbloem

Ook de universiteit van Wageningen gaat monitoren. De te onderzoeken soort: de mens! De universiteit doet een nulmeting naar het recreatieve bezoek aan het Buijtenland van Rhoon: de fietsende, joggende en wandelende mens. Over een paar jaar weten we dan of het Buijtenland zo in de smaak valt dat ook deze soort hier vaker gezien gaat worden.