Voortgangsbericht 29 maart 2018

Dag allen,

Het vorige voortgangsbericht is nog geen twee weken geleden verzonden. Wij willen jullie graag informeren over de voortgang hiervan.

  • De eerder aangekondigde informatieavond op 18 april gaat door. Wij zullen deze avond onder meer het streefbeeld, de voortgang van de op te richten gebiedscoöperatie en de opzet van de Vereniging ‘Vrienden van het Buijtenland’ presenteren. De uitnodiging zal deze week nog worden verstuurd.
  • Na de eerste lammetjes naast de Vlakkenburg zijn nu ook de eerste kievietseieren in het Buijtenland van Rhoon gevonden! Nu het sinds 21 maart officieel lente is laat de natuur ook duidelijk merken dat de lente om de hoek staat.
  • In het voortgangsbericht van 20 maart is al aangekondigd dat er meerdere bermen rondom de Zegenhoeve met struweel zouden worden beplant. Afgelopen zaterdag 24 maart is met behulp van vrijwilligers begonnen met de aanplanting van dit struweel in de Zegenpolder. Het is laagblijvend veldstruweel, waaronder meidoorn (Crataegus), sleedoorn, hondsroos, braam en knotwilg. Het heeft slechts een kleine impact op de vierkante meter (aanplanting) en een groot positief effect op de natuur in de omgeving.
  • De oprichting van de gebiedscoöperatie ‘Buijtenland van Rhoon’ is weer een stapje dichterbij gekomen. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gebiedscoöperatie en de provincie Zuid-Holland. Deze week is in de coöperatiewerkgroep de concept-samenwerkingsovereenkomst in zijn geheel doorlopen. Binnenkort kan de conceptsamenwerkingsovereenkomst worden gedeeld en besproken met de achterbannen.
  • Een initiatiefnemer heeft zich met een educatieplan voor basisscholen in het Buijtenland van Rhoon gemeld. De projectgroep is positief over de combinatie van educatie, natuur en landbouw. Initiatieven van dien aard passen in het streefbeeld. We kijken of en hoe het mogelijk is na de zomer al te starten met educatie.

Aanvullend nieuws of leuke weetjes over het Buijtenland van Rhoon zijn meer dan welkom. Met het oog op de informatieavond van 18 april staan wij open voor het aandragen van initiatieven. Vragen en opmerkingen over het voortgangsbericht en het aandragen van mogelijke initiatieven in het Buijtenland van Rhoon kunt u mailen naar prudhomme@vinu.nl.

Met vriendelijke groet,

De projectgroep Buijtenland van Rhoon