Voortgangsbericht 5 juni 2018

Dag allen,

Het vorige voortgangsbericht dateert alweer van 30 april. Met de zomer in de maak en het. Buijtenland in bloei is het dus weer tijd om de stand van zaken door te nemen in een nieuw voortgangsbericht.

  • Het streefbeeld is af! Komende vrijdag 8 juni staat de feestelijke aanbieding van het streefbeeld gepland. De bijeenkomst vindt op de Vlakkenburg aan de Essendijk 24 plaats, midden in het gebied. Het streefbeeld wordt symbolisch vanuit het gebied en vanuit alle betrokken partijen overhandigd aan gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. Het belooft een mooie namiddag in het Buijtenland van Rhoon te worden.
  • Daarnaast gebeurt er in het Buijtenland van Rhoon nog voldoende! Op dit moment worden nulmetingen naar insecten in het veld uitgevoerd. Deze nulmetingen zijn het ijkpunt en daarmee het startschot van het monitoren van de doelen van het streefbeeld. Verder is het Louis Bolk Instituut samen met Delphy en de boeren bezig om in de verschillende gewassen naar plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden te kijken. Op basis hiervan onderzoeken ze andere manieren om met gewasbescherming om te gaan.
  • Verder organiseert Udo Prins van het Louis Bolk Instituut twee excursies naar soortgelijke gebieden als het Buijtenland van Rhoon. De eerste excursie is eind juni naar de Kop van Schouwen en in de 2e week van juli is Zuidelijk Flevoland de bestemming van de tweede excursie. Onder andere Chris Vreugdenhil van Het Zeeuwse Landschap zal bij de eerste excursie tekst en uitleg geven over zijn opgedane ervaringen de afgelopen drie jaar met akkernatuur. Ontzettend interessant om te horen, te zien en te voelen wat het Buijtenland van Rhoon hiervan kan leren.
  • Tot slot is het Buijtenland van Rhoon van de week weer mooi vastgelegd door fotograaf Isabelle Boon. Zij zag fel groene korenvelden, vogelverschrikkers in allerlei gedaantes, scherpe schaduwen, pompoenen in wording en een alpaca baby. Kortom, het is zomer.

Nieuws of weetjes over het Buijtenland van Rhoon zijn meer dan welkom! Vragen en opmerkingen over het voortgangsbericht en het aandragen van mogelijke initiatieven in het Buijtenland van Rhoon kunt u mailen naar prudhomme@vinu.nl.

Met vriendelijke groet,

De projectgroep