De coöperatie is officieel van start!

Afgelopen vrijdag 13 juli vond de eerste ledenvergadering van de coöperatie plaats. De vier oprichters van de coöperatie hebben met voorzitter Gerard Doornbos formeel de ledenovereenkomst vastgesteld en ondertekend. Dit was de eerste officiële handeling van de ledenvergadering van de coöperatie.

Oprichters Gert van Herk, Hans de Klerk en Leo Heeze tekenen met voorzitter Gerard Doornbos hun ledenovereenkomst. Mede-oprichter en Wiard Visser staat niet op de foto.

Daarna vond een startbijeenkomst plaats met iedereen die zich tot nu toe heeft aangemeld om lid te worden. Er is grote belangstelling, de groep was bijna te groot voor de zaal. Aanwezigen stelden zich aan elkaar voor en vertelden kort waarom zij lid willen worden van de coöperatie en wat hun plannen zijn. Er was een mooie mix van boeren, recreatieondernemers en natuurpartijen aanwezig. Volgende stap is dat zij allemaal zoals dat is geregeld in de statuten een formeel toelatingsgesprek voeren met Gerard Doornbos als bestuurder van de coöperatie. Na de zomer volgt een brede ledenvergadering met alle dan toegelaten leden.

Dat betekent niet dat de coöperatie stil zit in de komende weken: De coöperatie gaat gedurende de zomer hard aan de slag! Er moeten allerhande praktische zaken geregeld worden en de voorbereidingen van het jaarplan voor 2019 zijn al gestart, want dat moet in het najaar klaar zijn.

Vragen of belangstelling om lid te worden? Stuur een mail aan info@buijtenland-van-rhoon.nl