Voortgangsbericht 19 februari 2018

Dag allen,

De afgelopen weken is er weer het nodige gebeurd:

Fotowedstrijd

Afgelopen vrijdag 2 februari heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van de fotowedstrijd. Winnaar: Mireille Tuit uit Rotterdam. De andere prijswinnaars zijn Anouk Prins, Bas Binder en Martie de Groot. Wethouder Marco Goedknecht reikte de prijzen uit.
Voor meer informatie, kijk op: https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/mireille-tuit-wintfotowedstrijd-buijtenland-van-rhoon/

Buijtenkeuken

Eind januari hebben we jullie een bericht gestuurd van ontwerper Ester van der Wiel, die op zoek was naar iemand die een “Buijtenkeuken” wil inzetten in het gebied waarvoor deze ontworpen is: het Buijtenland van Rhoon. Er zijn veel leuke reacties gekomen op dit bericht. Zoals het er nu naar uitziet zal de Buijtenkeuken worden beheerd en opgeknapt door Restaurant Abel, en komt deze 65 dagen per jaar beschikbaar voor initiatieven in het Buijtenland van Rhoon, zoals de Polderdag, historische landbouwdag en andere activiteiten.

Rhoonse stort

De provincie Zuid-Holland start in februari met de sanering en herinrichting van de Rhoonse stort. De bomen op de voormalige stortlocatie blijven vooralsnog staan. Wethouder Marco Goedknegt (gemeente Albrandswaard) is dat onlangs overeengekomen met de provincie. Er is wel een uitzondering: enkele bomen die er het slechtst aan toe zijn worden in verband met de veiligheid al op korte termijn verwijderd door beheerder Staatsbosbeheer.
Voor meer informatie, zie: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20081/aanpak-rhoonsestort/

Streefbeeld

Op donderdag 15 februari vond een overleg plaats tussen boeren en natuurorganisaties over het streefbeeld. Eén van de laatste inhoudelijke discussiepunten is het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw: iedereen is het eens dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperkt wordt, maar over de manier waarop en het tempo waarin dit gebeurt verschilden de meningen. Boeren en natuurorganisaties zijn het 15 februari eens geworden over de insteek van het streefbeeld op dit punt.

Vrienden van het Buijtenland van Rhoon

We denken na over het oprichten van een vereniging “Vrienden van het Buijtenland van Rhoon”. Deze Vereniging kan deelnemen in de op te richten gebiedscoöperatie. Particulieren die geen lid kunnen worden van de gebiedscoöperatie (want die staat alleen open voor bedrijven/rechtspersonen) kunnen dan via een dergelijke vereniging wel actief zijn in- en meedenken over het Buijtenland. Belangrijk aandachtspunt is hoe de “Vrienden van” goed samen kan werken met bestaande (natuur)verenigingen in het gebied. We overwegen om een bijeenkomst te organiseren waarbij iedereen die dat wil kan meedenken over nut, noodzaak, doelstellingen en activiteiten van de “Vrienden van”.
Mocht je nu al graag mee willen denken, meld dat dan even bij Jenny May (may@vinu.nl)

Met vriendelijke groet,

de projectgroep Buijtenland van Rhoon