Voortgangsbericht 30 april 2018

Dag allen, 

Het vorige voortgangsbericht dateert alweer van 29 maart en met de informatieavond van woensdag 18 april is het hoog tijd om de stand van zaken door te nemen in een nieuw voortgangsbericht.  

  • De informatieavond van woensdag 18 april was wat betreft de organisatie en de projectgroep een geslaagde avond. Ondanks de mooie zomerse avond met een aangename temperatuur hadden toch veel belangstellenden de moeite en tijd genomen om naar Meetz in Poortugaal te komen. Mooi! Co Verdaas schetste kort de stand van zaken: Wat betreft het streefbeeld en de voorbereiding van de coöperatie zijn we bijna klaar, wat betreft de grondzaken zijn de provincie Zuid-Holland en de agrarische ondernemers onderling nog niet rond. Boki Luske van het Louis Bolk Instituut presenteerde het streefbeeld. De aanwezigen stelden veel vragen. 
  • Op één vraag wisten we ter plekke het antwoord niet. Dit antwoord heeft u van ons nog tegoed. Namelijk: wat is de ambitie op het gebied van ruiterpaden? Wat betreft de ruiterpaden gaan we uit van de bestaande hoeveelheid ruiters en kijken we naar de bestaande mogelijkheden. Eigenlijk zijn ruiters op fietspaden niet toegestaan. Aangezien een aantal fietspaden in het Buijtenland van Rhoon relatief breed zijn wordt dit daarom wel gedoogd. Gezien de toename van het recreatieverkeer is het belangrijk voor de verkeersveiligheid in het gebied dat er voor de bestaande paardensporters voldoende veilige routes aanwezig zijn in het Buijtenland van Rhoon. Daarbij moet eerst worden bekeken of zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van bestaande wegbermen, en mogelijk dus ook fietspaden, voordat nieuwe ruiterpaden worden aangelegd. Op dit moment is het Waterschap (de wegbeheerder in het gebied) op verzoek van de KNHS aan het onderzoeken of het mogelijk is de fietspaden officieel toegankelijk te maken voor ruiters. Het is vervolgens aan de coöperatie om te besluiten of dit ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. 
  • Hoe nu verder? Afgelopen woensdag 25 april was er daarnaast een bijeenkomst voor alle potentiële leden van de op te richten coöperatie. Tijdens deze bijeenkomst stonden de statuten en de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en de coöperatie centraal. Deze zijn uitgebreid toegelicht en besproken met de toekomstige leden. 
  • Afgelopen seizoen is er een goede oogst met emmertarwe van de ingezaaide flora-akkers gekomen. Emmertarwe is een oertarwe en één van de voorlopers van de moderne tarwe die goed gedijt onder schrale omstandigheden. Emmertarwe biedt lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om te experimenteren met het pellen en verkopen van emmertarwe en zo aan te sluiten op de lokale markt. Het dient hiermee de doelen van het streefbeeld.

Aanvullend nieuws of leuke weetjes over het Buijtenland van Rhoon zijn meer dan welkom. Vragen en opmerkingen over het voortgangsbericht en het aandragen van mogelijke initiatieven in het Buijtenland van Rhoon kunt u mailen naar prudhomme@vinu.nl. 

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit voortgangsbericht? Voel je vrij om ze te melden! 

Met vriendelijke groet,
De projectgroep