Informatieborden op komst

Dit voorjaar wil de gebiedscoöperatie vier informatieborden plaatsen in het Buijtenland van Rhoon. Hiervoor is een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Albrandswaard.

De Rhoonse polders, wie kent ze niet. Met aan de ene kant de skyline van Rotterdam en aan de andere kant de Grienden en de Oude Maas. Het gebied kent een prachtige historie en ook voor de toekomst liggen er mooie plannen in het verschiet. Om bezoekers hiervan op de hoogte te brengen, wil de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon informatieborden plaatsen in het gebied. De informatieborden geven uitleg over de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Ook is een plattegrond opgenomen, waarop onder meer de huidige wandelroutes staan gemarkeerd.

Kerstgeschenken
Kerstgeschenken
Kerstgeschenken

De informatieborden komen op vier plekken in het gebied te staan:

  • Langs de Poelweg, precies op de plek waar bewoners van Rhoon-Portland het gebied in kunnen wandelen of fietsen.
  • Langs het fietspad richting de Oude Maas, op de kruising van de Essendijk en Molenpolderpad.
  • Naast de Vlakkenburg, de boerderij waar de gebiedscoöperatie kantoor houdt.
  • Langs het fietspad vanuit Rotterdam, nabij de Rode boog aan de Rhoonse Baan.

De locaties van de borden zijn zodanig gekozen dat wandelaars en fietsers ter plaatse kunnen stil staan om de inhoud van het bord te kunnen raadplegen. Tegelijkertijd blijft het zicht op de polder behouden.

Grondeigenaren hebben inmiddels toestemming verleend voor het plaatsen van de informatieborden. Bij de gemeente Albrandswaard is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is vandaag, 4 februari, gepubliceerd.