Natuurinclusieve landbouw in het Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon maken onze agrarische ondernemers de komende jaren de overstap van traditionele akkerbouw naar natuurinclusief boeren. Dat betekent: goed zijn voor álles wat groeit en bloeit. Niet alleen óp de akkers, maar ook in de randen en de overhoekjes waaraan onze polder rijk is. Bij deze vorm van landbouw vervaagt de scheiding tussen landbouw en natuur steeds meer. De aanwezige natuur ondersteunt de landbouw en draagt bij aan het herstel en het in stand houden van de biodiversiteit. Naast producten als uien, aardappelen, spruiten, appels en peren worden er ook cultuurhistorische gewassen verbouwd.

Ontdek Buijtenland van Rhoon
Boer Adjan Vos
Koolzaad Arjo Klok

Goed zijn voor álles wat groeit en bloeit. De aanwezige natuur ondersteunt de landbouw en draagt bij aan het herstel en het in stand houden van de biodiversiteit.

Hooilandranden en flora-akkers

Als je door de polder fietst, is de natuurinclusieve landbouw goed te zien aan de veelheid aan gewassen die wordt verbouwd. Daarnaast zijn overal in de polder, aan de randen van graanpercelen, de bekende en kleurrijke akkerbloemen te zien. De korenbloem, klaproos, kamille en gele ganzenbloem horen vanouds thuis tussen de gewassen. De percelen worden gescheiden door watergangen met hooilandranden en plasdrasoevers.

In de hooilandranden groeien bloeiende kruiden als margrieten, ratelaars en rode klavers. De beplante oevers trekken insecten aan, zoals sprinkhanen, libellen en zweefvliegen, die op hun beurt weer vogels aantrekken.

Ontdek Buijtenland van Rhoon

Behalve flora-akkers zijn verspreid door de polders kleine percelen waar oude gewassen worden verbouwd die kenmerkend waren voor deze regio: oude granen als spelt, emmertarwe en einkorn, maar ook handelsgewassen als vlas, lupines en koolzaad. Door het speciaal aangepaste beheer op deze percelen — lage bemesting en minimale (mechanische) onkruidbestrijding — is ook tussen deze gewassen een rijkdom aan begeleidende akkerflora te zien.

Dit biedt hoogwaardige natuur met uiterst zeldzame soorten als naaldenkervel, nachtkoekoeksbloem en akkerboterbloem. De landbouw, met onder andere hoogstamboomgaarden en het meer besloten landschap met heggen, hagen en struweel, vormt een aantrekkelijk gebied voor fietsers en wandelaars.

Experiment met historische brouwgerst rassen

Op de flora-akker in de Portlandpolder werden in 2023 vijf verschillende soorten brouwgerst geteeld door boer Adjan Vos: Princess, Vierrijïge Blauwkaf, Minister Ruys, Chevalier en Goudgerst. De oude soorten komen uit de genenbank in Wageningen omdat ze in Nederland niet meer worden geteeld. In het Buijtenland van Rhoon wordt nu weer getest welke gerstrassen het beste kunnen worden geteeld om bier mee te brouwen.

Cultuurhistorische gewassen

Huttentut

Vossenpad

Huttentut is een van de oudste Nederlandse cultuurgewassen en goed voor de biodiversiteit.

Ethiopisch mosterd

Ethiopische mosterd

Ethiopische mosterd wordt niet voor de olie (zoals koolzaad en huttentut) geteeld, maar voor het zaad.

Vlas

vlas

Hier verbouwen we vezelvlas. Het is een van de meest innovatieve grondstoffen door de vele toepassingen.

Koolzaad

In het Buijtenland van Rhoon wordt koolzaad verbouwd voor koudgeperste koolzaadolie.

Graan

Struinroute

Emmertarwe, wintergerst, heliaro tarwe. Deze worden veelal geteeld voor lokale bakkerijen en bierbrouwers.

Appelrassen

appel Schone van Boskoop

Er zijn vele verschillende (historische) appelrassen. Deze worden gebruikt voor verkoop en cider.

Landbouw en natuur staan niet altijd tegenover elkaar

Een toekomst waar natuur, recreatie en landbouw hand in hand gaan; een uitdagend plan dat is vastgelegd in het streefbeeld Buijtenland van Rhoon. Ontdek wat de essentie is van dit plan is in dit gesprek tussen gebiedsbeheerder Arjan Ponsen en voorzitter van de coöperatie Gerard Doornbos.

Lokale afzet

In het Buijtenland van Rhoon streven we naar de korte afstand tussen boer en bord. We willen het aantal voedselkilometers zo klein mogelijk houden en werken graag samen met lokale ondernemers.

Tuinder Gert oogst voor de Rotterdamse Oogst

Suikermaïs kun je gewoon rauw eten

Wil je lekker lokaal eten? Bekijk dan wat er in het seizoen is. Wij streven naar de kortste afstand tussen boer en bord. 

Vlasteelt: een bijzonder proces

Na 50 jaar staat er weer vlas in de polders van het Buijtenland van Rhoon. Het verbouwen van vlas heeft veel voordelen: het is mooi om te zien, heeft weinig water nodig en het is goed voor de bodem. Kijk mee hoe vlas groeit en bloeit.

Bert vertelt over de vlasteelt

Lenno vertelt wat er gebeurt als het vlas geoogst is

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!