De Leidingenstraat: Grootste snelweg onder de grond

Veel mensen weten niet dat er onder hun voeten de grootste snelweg van Nederland ligt: De Leidingenstraat. Ook in het Buijtenland van Rhoon ligt een deel van het leidingentracé dat Rotterdam met Antwerpen verbindt. De meest veilige manier van transport, stelt stichting LSNED, Leidingenstraat Nederland en lid van de gebiedscoöperatie. Sinds kort heeft de Leidingenstraat een nieuwe directeur, met een nieuwe toekomstbestendige koers. Tijd voor een goed gesprek!

De Leidingenstraat Buijtenland van Rhoon

Wat is de leidingenstraat?

Als je in het Buijtenland loopt tussen de Oude Maas en de Rhoonse Baan doet niets vermoeden dat er onder de grond allemaal leidingen en kabels liggen. Het contrast tussen de rustige natuur en de ondergrondse snelweg kan bijna niet groter. 1400 kilometer aan leidingen en zo’n 5000 kilometer aan kabels vervoert jaarlijks 230 miljoen ton per jaar vloeistoffen, water, gassen en data tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat is niet nieuw. Sterker nog; sinds 1972 is deze straat al in de wet vastgelegd. Om kostbaar landschap te ontzien werden industriële activiteiten toen geclusterd. Industriegebieden Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen werden verbonden door middel van de Leidingenstraat, zonder het uitzicht te verstoren. Deze zogenaamde Nutswet maakte het mogelijk om tracégronden te kunnen onteigenen. Veel van deze gronden worden gepacht en onderhouden door ondernemers. Zo ook in het Buijtenland van Rhoon.

De Leidingenstraat Buijtenland van Rhoon
De Leidingenstraat Buijtenland van Rhoon

"Als je goed oplet, zie je trouwens wel aanwijzingen. Vanaf de Essendijk zie je zowel in de richting van Rhoon als de Oude Maas links en rechts van de leidingenstraat witte markeringspalen die verraden waar de leidingenstraat ligt."

"De meeste fouten worden gemaakt door menselijk handelen"

Veiligste manier van transport

We zijn op bezoek bij het hoofdkantoor in Roosendaal. Een klein team van professionals regelt daar de dagelijkse gang van zaken. Onder leiding van de nieuwe directeur Ferdinand van den Oever. “Onze belangrijkste taak is het aanleggen, onderhouden en beheren van de buisleidingenstraat.” Werkvoorbereider Infra & Groen Ted Krijger is medeverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud op de leidingenstraat. Samen met het team zorgen zij ervoor dat alles veilig en toegankelijk blijft in het Buijtenland van Rhoon. Dat monitoren is op de grond en vanuit de lucht. Met een helikopter wordt gekeken of er veranderingen zijn. De strenge controle en ongestoorde ligging zorgen er volgens Ferdinand van den Oever voor dat dit de veiligste manier van transport is ter wereld: “De meeste fouten worden gemaakt door menselijk handelen, en dat gebeurt hier bijna niet.” Ted Krijger vult aan: “Sommige leidingen liggen hier al vanaf de jaren 60 en die functioneren nog steeds goed.”

De Leidingenstraat Buijtenland van Rhoon

Meest duurzame manier

Bovendien is deze manier van transport duurzaam. In vergelijking met schepen, vrachtwagens of treinen stoot het ondergronds transport een stuk minder Co2 uit, zie onderstaande afbeelding.

De Leidingenstraat Buijtenland van Rhoon

De leidingen vervoeren belangrijke stoffen voor de Nederlandse economie, denk aan aardgas, water en data. Met oog op de energietransitie kunnen ook duurzame stoffen zoals waterstof gebruik maken van de straat. Hoewel er steeds meer behoefte is aan deze stoffen, denkt Ferdinand van den Oever dat als we geen regie gaan voeren op de ondergrond en diverse knelpunten oplossen, er waarschijnlijk snel geen nieuwe leidingen kunnen worden aangelegd. De oplossing zit volgens hem  onder meer in de aanleg van nieuwe kunstwerken. Dit zijn voorzieningen zoals tunnels, viaducten, leidingbruggen, sifons en duikers om leidingen onder, over of door het landschap aan te leggen.

Van den Oever: "Hoe kunnen we met LSNED bijdragen aan de energietransitie?"

Nieuwe koers

Sinds kort is Ferdinand van den Oever directeur van Leidingenstraat Nederland. Volgens hem is het tijd voor een nieuwe koers waarbij het niet meer alleen gaat over dat de leidingen en kabels veilig en ongestoord liggen, maar ook over toekomstbestendigheid. “Hoe kunnen we met LSNED bijdragen aan de energietransitie?” Dat was de vraag voor de nieuwe strategie. Wij kunnen bijvoorbeeld een regierol spelen in het vervoeren en beheren van stroken ten behoeve van nieuwe duurzame stoffen, aldus LSNed. In de onlangs vastgestelde strategie luidt daarom de nieuwe hoofddoelstelling: "In aanvulling op veilig en excellent beheer van de huidige leidingenstraat streeft LSNed naar uitbreiding van haar rol als allround infrabeheerder van buisleidingtracés elders in Nederland. Hiermee levert LSNed een maatschappelijke bijdrage aan de grote opgaven op het gebied van ruimte, energie, mobiliteit en grondstoffen."

De Leidingenstraat Buijtenland van Rhoon

Streefbeeld

Wat betekent dit voor het Buijtenland van Rhoon? Komende periode worden er gesprekken gevoerd hoe het beheer van de percelen verder kan verduurzamen. Passend bij de doelen van het Streefbeeld.

We houden je op de hoogte!

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Streefbeeld Plus

Hoogstamboomgaard juli 2022 appels cider

Verkooppunten

Boerderijwinkel Buytenhof