Natuurinclusief: met respect voor de natuur

Vanaf de hoger gelegen Essendijk kijk je zo tussen de bomen door naar de horizon. Ver weg over akkers en beemden van het Buijtenland van Rhoon. Een prachtig uitzicht, maar wat gebeurt er allemaal in de natuur van dit polderlandschap?

lekker naar Buijten
vlas
Herfstwandeling

Goed zijn voor álles wat groeit en bloeit.
Niet alleen óp de akkers, maar ook in de randen en de overhoekjes waaraan onze polder rijk is.

Natuurmaatregelen

In het Buijtenland van Rhoon maken onze agrarische ondernemers de komende jaren de overstap van traditionele akkerbouw naar natuurinclusief boeren. Dat betekent: goed zijn voor álles wat groeit en bloeit. Niet alleen óp de akkers, maar ook in de randen en de overhoekjes waaraan onze polder rijk is. Daarnaast hebben we in het Streefbeeld afgesproken om natuurmaatregelen te realiseren. Ongeveer 40% van het oppervlakte wordt ingericht voor natuurmaatregelen. Denk aan kruidenrijke graslanden, flora-akkers en natuurvriendelijke oevers.

Blijf up-to-date en volg het Buijtenland van Rhoon op Instagram.

Broedseizoen: 15 maart t/m 1 augustus

Insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren

Bloemenpracht trekt wilde bijen, ze zijn bedreigd maar onmisbaar voor het leven op aarde. Ook libellen, loopkevers, dagvlinders en andere insecten horen bij onze polder. Ze zijn hier volop. Dat trekt amfibieën zoals kikkers en salamanders. En dat werkt omhoog in de voedselketen. Naar vogels die op of langs de akkers broeden en foerageren. De kievit, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn dol op onze polder. 

Langs de randen ontstaan ruigtes en veldstruwelen waar de grasmus, roodborsttapuit of zelfs de grauwe klauwier hun jongen kunnen grootbrengen. Op en rond de velden kun je kleine zoogdieren spotten. Egels, woelmuizen en hazen. Een enkele keer word je verrast door een ree.

Kievit
Gele kwikstaart

Goed nieuws uit de polder! Er zijn opmerkelijk veel veldleeuweriken geteld in het Buijtenland van Rhoon.

Arjan & Gerard over natuurinclusieve landbouw

Bijzondere planten en kruidengewassen

Ben je hobby-botanicus of doorgewinterd natuurvorser? Langs de dijken vind je bijzondere planten en kruidengewassen. We doen een greep: knolboterbloem, knopig doornzaad, aardbeiklaver, veldgerst en kamgras. Langs het water lisdodde, zwanenbloem, echte valeriaan en grote kattenstaart. Of wat te denken van de dotterbloem, die in april langgerekte gele linten vormt op de waterlijn. 

Struinroute langs de Zegenpolder
Bijzondere planten natuurvriendelijke oevers

Wilde bijen

In het Buijtenland van Rhoon ligt de Molenpolderse Zeedijk. Opvallend is dat de wilde bij het erg goed doet langs deze dijk. Hoe kan dat? De wilde bij is overal bedreigd. Wat maakt dat het op deze juist plek wel goed gaat? Linde legt het uit in onderstaande video.

Udo & Peter over de natuurvriendelijke oevers

Ons landschap is niet alleen prachtig, maar zorgt ook voor eerlijke en lokale producten op je bord!