Landbouw met respect voor de natuur

 

Vanaf de hoger gelegen Essendijk kijk je zo tussen de bomen door naar de horizon. Ver weg over akkers en beemden van het Buijtenland van Rhoon. Een prachtig uitzicht, maar wat gebeurt er allemaal in dit polderlandschap?

Natuur-inclusief boeren

In het Buijtenland van Rhoon maken onze agrarische ondernemers de komende jaren de overstap van traditionele akkerbouw naar natuur-inclusief boeren. Dat betekent: goed zijn voor álles wat groeit en bloeit. Niet alleen óp de akkers, maar ook in de randen en de overhoekjes waaraan onze polder rijk is.

Blijf up-to-date en volg het Buijtenland op Instagram.

Ben je hobby-botanicus of doorgewinterd natuurvorser? Langs de dijken vind je nu al bijzondere planten. We doen een greep: knolboterbloem, knopig doornzaad, aardbeiklaver, veldgerst en kamgras. Langs het water lisdodde, zwanenbloem, echte valeriaan en grote kattenstaart. Of wat te denken van de dotterbloem, die in april langgerekte gele linten vormt op de waterlijn. 

Goed zijn voor álles wat groeit en bloeit.
Niet alleen óp de akkers, maar ook in de randen en de overhoekjes waaraan onze polder rijk is.

Insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren

Bloemenpracht trekt wilde bijen, ze zijn bedreigd maar onmisbaar voor het leven op aarde. Ook libellen, loopkevers, dagvlinders en andere insecten horen bij onze polder. Ze zijn hier volop. Dat trekt amfibieën zoals kikkers en salamanders. En dat werkt omhoog in de voedselketen. Naar vogels die op of langs de akkers broeden en foerageren. De kievit, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn dol op onze polder. 

Langs de randen ontstaan ruigtes en veldstruwelen waar de grasmus, roodborsttapuit of zelfs de grauwe klauwier hun jongen kunnen grootbrengen. Op en rond de velden kun je kleine zoogdieren spotten. Egels, woelmuizen en hazen. Een enkele keer word je verrast door een ree.

Struinroute langs de Zegenpolder

Ons landschap is niet alleen prachtig, maar zorgt ook voor eerlijke en lokale producten op je bord!