• Natuur in het Buijtenland van Rhoon

    Natuur in het Buijtenland van Rhoon

Laat u onderdompelen in de rust en schoonheid van het landelijke landschap dat zienderogen wordt uitgebreid met hoogwaardige natuur. Geniet bovendien van de unieke grienden langs de Oude Maas.

Landelijk en natuur

Zodra u het Buijtenland van Rhoon betreedt, voelt u de ruimte van de landelijke vergezichten. Het lawaai verstomt en het tempo daalt. Een verademing in het dagelijks snelle leven. Hier komt u voor uw rust.

 

Flora

Dat het hier rustig is, wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Integendeel. De uitgestrekte akkers veranderen elk seizoen van vorm en kleur. In de lente zijn de gewassen frisgroen, in de winter overheerst de donkere aarde. Dit akkerlandschap wordt verrijkt met (eetbare) natuur. Er komen onder andere hoogstamboomgaarden, struwelen en bomendijken met knotbomen. Elzenhagen, voederakkers en riet. En de akkerranden worden opgefleurd met geurende kruiden en bloemen.

 

Fauna

Wat de polder is voor de agrariërs, zijn bloemen voor bijen: een bron van voedsel en een noodzakelijke leefomgeving. De bloem- en kruidenrijke akkerranden zijn er niet alleen voor de mens om van te genieten; ze trekken ook vlinders, bijen en andere insecten aan. Bomenrijen vormen verblijfplaatsen voor uilen en de lagere struwelen zullen kleine zoogdieren herbergen. Zo zou de ernstig bedreigde korenwolf (veldhamster) wellicht in populatie kunnen groeien. Alsook de even bedreigde Noordse woelmuis die tussen het riet leeft. En zodra er voedsel in de vorm van insecten aanwezig is, zullen akkervogels niets liever willen dan hier hun vleugels uitslaan.

De komende jaren zullen akkerbouw en natuur steeds dichter naar elkaar toegroeien.

 

Grienden

Voor het zover is, kunt u in de tussentijd genieten van de grienden, die de zuidrand van het Buijtenland van Rhoon begrenzen. Een griend is een met wilgen begroeide strook langs een rivier, in dit geval de Oude Maas. Een stukje woeste natuur. De Carnisse Grienden, Rhoonse Grienden en Klein Profijt zijn overwegend intact gebleven door jarenlang bijzonder en goed beheer van de griendwerker, het oude ambacht dat hier nog altijd wordt uitgevoerd. Dat maakt de grienden in deze hoedanigheid zeer zeldzaam en een bron van unieke biodiversiteit.

 

Fietsroutes langs en wandelroutes door de grienden

U kunt de grienden verkennen. Er zijn fietsroutes uitgestippeld langs de grienden en wandelroutes door de grienden heen. De griend Klein Profijt is onderhevig aan de zoetwatergetijden. Dat wil zeggen dat de griend onderwater kan staan wanneer het vloed is en de route moeilijk of niet begaanbaar is. Meer informatie over de grienden en routes vindt u hier.

Ambitie

De agrarische ondernemers van het Buijtenland van Rhoon zijn ontzettend zuinig op deze omgeving. Zij werken hier immers niet alleen, ze wonen hier ook.

Hun akkervelden zijn op dit moment hun grootste trots, maar het is hun ambitie het landschap uit te breiden met nog meer natuur. Naast producten als aardappelen, spruiten, peren en appels zullen er in de nabije toekomst onder andere ook bloemen en kruiden groeien. De verandering in het landschap zal ten goede komen aan de biodiversiteit. Kiekendieven, ijsvogeltjes, uilen en egels zijn er al te spotten, en hopelijk zullen nog meer bedreigde diersoorten hier hun thuis vinden, zoals veldleeuweriken, kieviten en korenwolven.