Het is zover. In 2024 gaat Herenboeren Rhoon van start!

4 jan 2024

In nauwe samenwerking met de Buytenhof heeft Herenboeren Rhoon een stuk grond ter beschikking gekregen. Het perceel is circa 3,5 hectare groot en is gelegen in het Buijtenland van Rhoon. In 2024 wordt op bescheiden schaal gestart. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van stichting Herenboeren Rotterdam en Rotterdam de boer op! in vervulling. Vanaf medio 2024 wordt lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel van eigen boerderij ook bereikbaar voor inwoners van Rhoon en omgeving. Herenboeren Rhoon start dit jaar met groenten en graan en hoopt daarna verder uit te kunnen breiden.

Bestuur opgericht

Achter de schermen is al veel gebeurd. Het bestuur van Herenboeren Rhoon is gevormd en bestaat uit Martijn Stortenbeker (voorzitter), Frank van den Burg (secretaris), Allard Drijver (penningmeester), Akke Derksen en Jeanette Verdonk. De coöperatie is inmiddels opgericht, er worden gesprekken gevoerd met kandidaat-boeren en er wordt nagedacht over wat er volgend jaar geproduceerd kan worden. Het inschrijven van deelnemers is inmiddels mogelijk.

Samen duurzaam voedsel produceren

Herenboeren is een snelgroeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Een Herenboerderij is het eigendom van een coöperatie van circa 250 huishoudens (maximaal 500 monden), die onderling de oogst verdelen. Als coöperatielid van een natuurgedreven Herenboerderij neem je dus de regie over je eigen voedselproductie. De eerste Herenboerderij, Herenboeren Wilhelminapark, startte in 2016 in Boxtel. Nu, 7 jaar later, zijn er verspreid over Nederland al 18 draaiende Herenboerderijen, die samen zo’n 9000 monden voeden. Een Herenboerderij anno 2023 is een gemengde boerderij van 20 hectare die groente, fruit, eieren en – voor wie wil – vlees levert. Elke boerderij heeft 1 tot 3 professionele boeren in (part-time) loondienst. Coöperatieleden werken mee op de boerderij, nemen deel aan werkgroepen of het bestuur, maar dat is niet verplicht. Herenboerderijen gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en werken natuurgedreven (regeneratief).

“Herenboeren is een snelgroeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan."

Herenboerderij Rhoon

Herenboerderij Rhoon gaat van start met circa 3,5 hectare op dit perceel. Deze indeling is mogelijk gemaakt in nauwe samenwerking met boer Wiard Visser van De Buytenhof. Herenboerderij Rhoon verwacht medio 2024 te starten met de uitgifte van groenten vanuit een van de schuren van de Buytenhof. Het eerste teeltplan is inmiddels gereed, onder meer zullen tuinbonen, meerdere soorten kroten, suikermaïs, pastinaak en uien gezaaid gaan worden.

Het bestuur hoopt de komende jaren snel verder uit te breiden en streeft een volledig Herenboerderij concept na met 20 hectare waar het totale aanbod van groente, fruit, eieren en voor - wie wil - vlees levert.

Bieten - De Buytenhof

Informatie-avonden 2024

De eerste informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 19 december en de eerste inschrijvingen zijn al binnen. Zodra het maximale aantal van 500 monden is bereikt, wordt de inschrijving gestopt en werkt Herenboeren Rhoon met een wachtlijst.

Inmiddels zijn drie nieuwe informatie-avonden gepland op dinsdag 16 januari, woensdag 24 januari en op dinsdag 13 februari 2024. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze avonden inschrijven via de website van Herenboeren Rotterdam met meer informatie over Herenboeren. Dit is de directe aanmeldlink. De informatie-avonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur en worden gehouden in de Korenzolder op de Buytenhof. Het adres van de Buytenhof is Rijsdijk 98 in Rhoon.

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!