De Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA)

De Vereniging Vrienden van de Polders in Albrandswaard (VVPA) is een organisatie die zich richt op het behoud, de versterking en de promotie van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de polders in Albrandswaard. Ze vertegenwoordigen een belangrijk stuk erfgoed dat zorgvuldig moet worden bewaakt en gekoesterd.

VVPA

"Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen" ~ Carl Sagan

Erfgoed van Rhoon magazine

In 2023 heeft de VVPA in samenwerking met gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon het waardevolle magazine Erfgoed van Rhoon uitgegeven. Het magazine omvat de ontstaansgeschiedenis van de polders met haar vele interessante wetenswaardigheden. In de fraaie bijlage Bijnamen van Rhoonaars vindt u een verzameling van 500 bijnamen uit de 20e eeuw. Tijdens de Polderdag 2023 werd het eerste magazine overhandigd aan wethouder Richard Polder.

Regelmatig staat de VVPA op evenementen om het magazine te promoten. Nieuwe leden van de vereniging ontvangen een gratis exemplaar. Niet-leden kunnen het magazine samen met de 500 bijnamen kopen bij Primera Rhoon voor € 19,90.

Lees meer over historie wetenswaardigheden van de polders en historische gebouwen (boerderijen) op de website van de VVPA.

VVPA

Wethouder Richard Polder met het Erfgoed magazine

Initiatiefnemer Thedie Binder

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.

Geschiedenis

Natuurinclusief

vlas