Heerlijk, zo’n veilige buitenrit te paard

 

Het Buijtenland van Rhoon kent veel paardenliefhebbers. Alleen al in en rond de polder staan zo’n 170 paarden. Schalen we op naar heel Albrandswaard en omgeving dan staat de teller al gauw op 500. Dat zijn aardig wat paardenritten bij elkaar. Hoe mooi zou het zijn als ruiters en menners tussen Barendrecht en Hoogvliet aaneengesloten tochten kunnen maken? Veilig en gescheiden van andere weggebruikers. Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard werkt er hard aan om dit voor elkaar te krijgen.

Ruiters
Ruiters in het Buijtenland van Rhoon

Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard

Rob Littel, Marian Klein, Brenda Verhaaf, John Heezen, Ellen Hulscher en Barry Stolk vormen samen het algemeen bestuur van de stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard en omstreken. De stichting is opgericht in juli 2020. “Maar ook voor die tijd hebben paardenliefhebbers stappen ondernomen om tot een gebiedsbreed netwerk te komen. Het is hier prachtig groen, maar voor ruiters zijn er weinig mogelijkheden.” 

Kleine successen

Successen zijn er in de afgelopen jaren zeker geboekt. Zo zijn er pilots en proeven geweest met ruitersporen in bos Rhoon, het Valkesteynse bos en heeft het waterschap toestemming gegeven voor het gebruik van enkele fietspaden. “Officieel is het niet toegestaan om te rijden op een fietspad.” Een paard staat letterlijk voor 1 PK en een ruiter wordt wettelijk gezien als bestuurder.  Daarmee wordt een ruiter in de verkeerswet gelijkgeschaard aan de auto. Een ruiter moet op een ruiterpad rijden en als deze er niet is, op de rijbaan. “Maar hoe veilig is dat op wegen waar al snel 50 km/p uur wordt gereden?” 

Ruiters

Veilig en ontspannen 

Gelukkig is de stichting niet de enige partij die inziet dat de veiligheid in het geding is. De gemeenteraad vraagt nadrukkelijk aandacht voor veilige ruiterroutes in het gebied. Dit kwam onder meer aan bod bij het vaststellen van het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon afgelopen december (2020). Staatsbosbeheer denkt ook in mogelijkheden om zo de overlast voor natuur, wandelaars en fietsers te beperken. “Overigens maken paarden deel uit van de natuur. Een ruiter te paard, wordt door vogels en andere dieren als onderdeel van het systeem gezien. Ze slaan er niet snel voor op de vlucht.” 

Sinds twee jaar zet ook de provincie zich in voor een veilige en ontspannen buitenrit. “In Zuid-Holland wonen ruim 80.000 paardensporters, maar de voorzieningen zijn belabberd. Plannen en ideeën zijn er genoeg, maar tot nu toe ontbrak het aan financiële middelen voor de aanleg en het onderhoud van de ruiterpaden.” Nu de provincie een subsidieregeling heeft opengesteld, ziet de stichting kansen om het ‘gat’ te dichten. “Ook in Midden-Delfland, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard zijn stichtingen actief om ruiternetwerken te ontwikkelen.”

Ruiters
Ruiter

Ambitiekaart

“Hier in Albrandswaard hebben we een ambitiekaart opgesteld. Het netwerk dat wij voor ogen hebben, is bij elkaar opgeteld 47 kilometer lang.” Stap twee is om toestemming te krijgen van grondeigenaren en beheerders. “Hier zijn we nu volop mee bezig. We vragen of wij op hun terrein een deel van het ruiternetwerk mogen aanleggen en begeleiden hen bij het indienen van de subsidieaanvraag bij de provincie. Zelf mogen wij dit als stichting niet doen.”

Eerste routes?

Staatsbosbeheer is welwillend. Mogelijk dat er dit voorjaar al routes worden opengesteld in bos Valkesteyn. “En ook voor het Buijtenland van Rhoon, hebben we goede hoop dat we dit jaar al wat eerste ruiterpaden kunnen openen.” 

Daar moet nog wel wat werk voor worden verzet. Of beter gezegd, een puzzel voor worden gelegd. Naast ruiterpaden, is er behoefte aan wandelpaden langs en door de polders en moet er rekening worden gehouden met de belangen van bewoners en ondernemers in het gebied. “Door lid te worden van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, kunnen we onze ideeën inbrengen en met andere belanghebbenden die puzzel gaan leggen. Ik zie het al voor me. Drie entrees waar alle recreatievormen bij elkaar komen en ieder zijn of haar route vervolgd. Veilig en gescheiden van elkaar. Fantastisch toch?” 

Vriend worden?

De stichting hoopt dat meer mensen enthousiast raken voor de aanleg en onderhoud van 47 kilometer ruiterpad in en om Albrandswaard. “Dit werk doen we naast ons eigen werk. Je komt tijd te kort. Het zou mooi zijn als meer mensen zich bij ons aansluiten en een steentje bij kunnen dragen. Bijvoorbeeld om straks paaltjes recht te zetten of overhangende takken te snoeien. Ook zijn we nog op zoek naar iemand die ons kan helpen met de ICT.”

Ruiters

Meer informatie

Wil je meer weten over de ambities en doelen van de stichting? Of stroop jij graag je mouwen op en wil je je als vrijwilliger aan de slag? Bezoek de website van de stichting Ruiter- en Menpaarden Albrandswaard, wordt lid van de Facebook pagina of stuur een mail naar info@ruiterpadenalbrandswaard.nl. 

Paarden
Paarden