Willem Vrijenhoek, jager en bestuurslid Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde, over faunabeheer

De natuur in evenwicht houden, dat is het belangrijkste aspect van faunabeheer. In de faunacomissie werken jagers, agrariërs en natuurbeschermers samen. Het doel is om schade aan gewassen, dijken en kwetsbare natuur te voorkomen. Willem Vrijenhoek is bestuurslid van de Wildbeheereenheid (WBE) Eiland IJsselmonde, jager en nieuw lid van de coöperatie Buijtenland van Rhoon: “Onze aanpak is gericht op preventie, maar het is een utopie om te denken dat jacht en-of schadebestrijding overbodig is”. 

Ruiters

Duiven eten geen Bram Ladage

Buijtenland van Rhoon is bijzonder wildrijk, als je kijkt naar het aantal stuks wild per hectare dan staan wij in de top-5 van Nederland. Jager Willem: ”Tijdens de jaarlijkse hazentelling telden we 1203 hazen, dat is behoorlijk veel.” In het gebied foerageren en broeden ook veel duiven uit Rotterdam. Willem: “Duiven eten geen patatresten van de Bram Ladage dus ze moeten ergens anders eten. Het dichtstbijzijnde gebied onder de rook van Rotterdam is het Buijtenland van Rhoon, een goed landbouwgebied met volop graan. Dat ze hier komen eten, zegt veel over de biodiversiteit van ons gebied.”

Update: eind 2022 werden er 1488 hazen geteld. De najaarstelling werd uitgevoerd door Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde samen met bewoners en geïnteresseerden. Met behulp van een warmtekijker werden de hazen 's nachts geteld, want dan bewegen ze het minst en krijg je een nauwkeurig beeld van de aantallen. 

Jagen? Nee, tenzij

Om de biodiversiteit optimaal te houden is faunabeheer essentieel. Het uitgangspunt met betrekking tot de jacht is ‘Nee, tenzij’. Werkgroep faunabeheer heeft vanuit dat uitgangspunt een platform opgesteld waar agrariërs, jagers en natuurbeschermers samenwerken om tot een delicaat evenwicht te komen. Willem adviseert in hoe te kunnen handelen bij populatiebeheer en schadebestrijding. Willem: “Wij vragen ons iedere keer af; moet je ingrijpen en zo ja, waar en wat zijn dan de consequenties?” Dat ligt heel genuanceerd want ieders belang ligt net iets anders. “Een agrariër zegt: ik wil helemaal geen hazen tussen mijn kolen. Terwijl natuurverenigingen er wel honderden willen zien. Daar evenwicht in vinden is interessant. Dat zul je echt samen moeten doen.” 

Ruiters

Utopie

Het is een utopie om te denken dat jacht overbodig is. Willem: “We zien zo’n sterke toename van migrerende fauna zoals de houtduiven uit Rotterdam en de kraaien die rond de percelen blijven hangen. Een boer heeft geen oogst als zijn perceel door kraaien wordt kaalgevreten.” Ook een hazenpopulatie moet je sturen. Als je niets doet dan zijn er op een gegeven moment te veel hazen in een gebied en dan worden ze vatbaar voor een epidemie. Dan is je hele populatie weg. Willem: ”In het najaar schiet je niet te veel weg zodat boeren in het voorjaar weinig schade hebben maar de bezoeker wel hazen ziet.” Ook voor de belevingswaarde is dat belangrijk. Willem: “Als een bezoeker over de dijk fietst en een stuk of zeven hazen achter elkaar ziet rammelen, dan zie je dat direct terug op social media. Dat geeft het gevoel van voorjaar.”

Hazen
Ruiters

Van doofpot naar stoofpot

Het geschoten wild levert heerlijk en eerlijk vlees op dat goed benut kan worden. Bouillon van houtduif wordt vanwege de krachtige smaak graag gebruikt in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen voor hartpatiënten die zoutloos moeten eten. Willem: “We hebben een concept op de plank liggen om tijdens landbouwdagen een stoofpotje te maken van gans en ingrediënten uit het gebied zoals rode kool, uien en aardappels. We willen mensen laten zien dat je gebruik kan maken van het gebied van A tot Z.”