Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon krijgt een nieuw bestemmingsplan omdat het huidige bestemmingsplan uit 2012 is achterhaald. In het oude plan wordt het Buijtenland van Rhoon grotendeels bestemd als nat (moeras)natuurgebied. Die plannen zijn van tafel. Sinds 2019 varen we een andere koers. Er is een Streefbeeld opgesteld voor een duurzame toekomst. De Buijtenlanders maken 'akkernatuur', met zeldzame planten en dieren die daarbij horen. Goed voor de natuur, de mens en de ondernemer in het gebied.

Buijtenland van Rhoon
Akkernatuur

Het voorontwerp downloaden

Het voorontwerp van het bestemmingsplan bestaat uit drie delen. De regels, de toelichting (inclusief bijlagen) en de verbeelding. 

Tip: Woont u in het Buijtenland van Rhoon? Bezoek de website Ruimtelijke plannen en zoek op uw eigen adres. U krijgt direct te zien welke bestemming voor uw situatie is opgenomen in het voorontwerp.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 16 juni houdt de gebiedscoöperatie een informatiebijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon. We werken met een tijdslot van een uur. Op die manier zijn er maximaal 30 personen tegelijkertijd op het terrein van de Vlakkenburg (Essendijk 24)

Wilt u meepraten, van gedachten wisselen of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Meld u vooraf aan. 

Geef op het formulier aan welk aanvangstijdstip u komt:  16.00, 17.00, 18.30 of 19.30 uur.

Liever persoonlijk (telefonisch) contact?  Ook dat is mogelijk. Laat ons weten hoe we contact met u kunnen opnemen voor het maken van een afspraak. 

Streefbeeld op hoofdlijnen

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om het Streefbeeld uit te voeren. Wat houdt dit Streefbeeld  precies in? Hoe zien we het Buijtenland van Rhoon voor ons over pakweg tien jaar? Lees de hoofdlijnen in de flyer of blader het volledige Streefbeeld door. Vragen? Stel ze  op 16 juni of stuur ons een mail.

Hoofdlijnen Streefbeeld (flyer)

Buijtenland van Rhoon Streefbeeld

 

Wat zijn de grote veranderingen?

Het belangrijkste is dat de bestemming ‘moerasnatuur’ formeel van tafel gaat. De nieuwe bestemming wordt ‘hoogwaardige akkernatuur’. Hierdoor wordt het mogelijk om natuurinclusieve akkerbouw te realiseren. Op dit moment staat de moerasbestemming deze koersverandering in de weg en geldt er een overgangsrecht voor de landbouw.

De nieuwe bestemming maakt het ook mogelijk om te gaan investeren in voorzieningen voor recreatie. Denk aan een kleinschalige bed & breakfast, een natuur- en educatieplek en de verwerking en verkoop van lokale streekproducten. Geteeld, verwerkt en geconsumeerd binnen een straal van pak weg 10 kilometer. Zo maken we de CO2 voetafdruk zo laag mogelijk.

 

Ontdek Buijtenland van Rhoon
Ontdek Buijtenland van Rhoon

Praat mee! Stel uw vraag. 

Gezien de lange historie en de complexiteit van de herbestemming van dit gebied, is het belangrijk om met elkaar een zorgvuldig proces te doorlopen waarbij wensen en belangen kunnen worden ingebracht. Hiervoor is nu een voorontwerp gemaakt van het bestemmingsplan. Dit is de houtskoolschets die de basis is voor het ‘echte’ ontwerp bestemmingsplan dat pas tegen het einde van dit jaar klaar zal zijn.

Procedure

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 4 juni tot en met 15 juli 2021.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op 16 juni 2021. Vanwege de coronabeperkingen moeten geïnteresseerden zich vooraf aanmelden voor een tijdslot van een uur. 

  • 16.00 tot 17.00 uur
  • 17.00 tot 18.00 uur
  • 18.30 tot 19.30 uur
  • 19.30 tot 20.30 uur

Bij veel aanmeldingen worden groepen samengesteld van maximaal dertig personen, waardoor de 1,5 meter afstandsregel goed in acht kan worden genomen.

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen geïnteresseerden uitleg over het voorontwerp en kunnen er vragen worden gesteld. Daarna heeft iedereen vier weken de tijd om veranderingen, suggesties en ideeën voor te stellen.

De inbreng wordt afgewogen tegen de doelen in het Streefbeeld en verwerkt in een volgend document: het ontwerp-bestemmingsplan. Ook dat wordt weer gedeeld met de belanghebbenden die daarop hun zienswijzen kunnen indienen. Pas daarna gaat het definitieve bestemmingsplan naar de gemeenteraad die het plan vaststelt. Wie op dat moment vindt dat zijn belang niet goed is behandeld, kan dan nog in beroep gaan bij de Raad van State.

Kortom: er wordt met de toekomst van het Buijtenland van Rhoon niet over één nacht ijs gegaan.