Goed nieuws: het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage

Ooit was het Buijtenland van Rhoon bestemd als zoet klei-oermoeras ter compensatie van Tweede Maasvlakte. Na protest en petities hebben (agrarisch) ondernemers samen met de bewoners, natuurorganisaties en andere deskundigen een streefbeeld opgesteld waar ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. Een mooi streven met uiteenlopende uitdagingen. Eén daarvan is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad en zijn zij akkoord gegaan.

streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Het streefbeeld werd opgesteld met inwoners, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties en deskundigen. Een plan waar alle leden van de coöperatie voor gaan.

Het is een experiment om te komen tot een vermenging van extensieve landbouw, natuur en recreatie. Flexibiliteit is daarom belangrijk. De vermenging van extensieve landbouw en natuur mét behoud van flexibiliteit is een juridische uitdaging. Projectleider Margriet Jansen begeleidde het project van idee naar uitvoering. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad en zijn zij akkoord gegaan. Een belangrijke stap en tijd voor een update.

Projectleider bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon
wandelen en fietsen in Rhoon

Nieuwe bestemming voor landbouw van de toekomst

Margriet is als externe projectleider vanaf 2019 betrokken bij het Buijtenland van Rhoon. Een bijzonder projectgebied, omdat hier op grote schaal wordt geëxperimenteerd met natuurinclusieve landbouw. “Mijn collega’s zijn jaloers dat ik aan dit project mag werken, omdat het zo innovatief en vooruitstrevend is. Dat komt door de nieuwe manier van kijken naar de ruimte, waar plek is voor zowel extensieve landbouw, natuur én recreatie.” Dat het streefbeeld zo innovatief is, vormt direct een juridische uitdaging. Het gebied wil zowel een natuur- als een landbouwbestemming, maar deze constructie bestaat nog niet in de wet: “Wij hebben daarom een bestemming samengesteld voor zowel landbouw als natuur. Die noemen we hoogwaardige akkernatuur. In een klassiek bestemmingsplan wordt agrarisch en natuur gescheiden. In dit plan wordt het gemengd in één bestemming. Zowel extensieve landbouw is straks mogelijk, maar ook het realiseren van natuurmaatregelen én het gemakkelijk switchen daartussen. Dat zou in een klassiek bestemmingsplan niet kunnen.”

Belangen afwegen

Voor het realiseren van het bestemmingsplan was het nodig om constant samen te werken tussen de verschillende partijen, van de provincie en gemeente tot de zittende boeren. Voor Margriet was dat een van de leukste onderdelen van de afgelopen jaren: “Iedere partij heeft zijn eigen doelen en belangen. Ik vind het heel interessant om die belangen constant tegen elkaar af te wegen. Bijzonder aan dit gebied is dat iedereen zo betrokken is. Omdat ze veel liefde hebben voor het gebied, er wonen, een bedrijf hebben of er al van kinds af aan komen. Dat is niet bij ieder project waar ik aan werk.”

Renee Wildplukwandeling polderdag

Het betrekken van de omgeving is belangrijk geweest in het vormgeven van het bestemmingsplan. Daarom werd er een extra inzagemoment georganiseerd (een zgn. voorontwerp bestemmingsplan) waar iedereen vragen mocht stellen over het plan. De vragen en reacties zijn beantwoord in een zgn. nota van inspraak en een aantal punten werden aangepast. Margriet: “Er waren veel zorgen over verkeer, geluidsoverlast en horeca. Dat hebben we meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Goede ideeën zijn welkom

De raad heeft 7 februari met het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ingestemd. Er is nu een formeel inzagemoment voor bewoners en tot begin april. Als het bestemmingsplan dan écht is vastgesteld kunnen we aan de slag! Margriet: “Mensen gaan straks merken dat het streefbeeld wordt gerealiseerd bijvoorbeeld bij de aanleg van belevingsplekken. Daarnaast krijgen bewoners in het gebied te maken met de gebiedscoöperatie als adviesorgaan als ze een vergunningentraject moeten doorlopen.” Goede ideeën zijn altijd welkom bij de gebiedscoöperatie: “Als mensen een goed idee hebben op het gebied van recreatie of natuurinpassingen op hun erf, kunnen ze aankloppen bij de gebiedscoöperatie. We hebben met elkaar een mooi gebied waar we graag wat meer bekendheid aan geven."

Wat is natuurinclusieve landbouw precies? Gebiedsbeheerder Arjan Ponsen en voorzitter Gerard Doornbos leggen het uit in deze video.