Wat is esparcette?

Een veld vol paarsgekleurde bloemen. Dat is esparcette. Een vlinderbloemige, familie van de peulvrucht en goed te gebruiken als bodembemester. Boer Adjan Vos van De Vossenburg teelt dit bijzondere cultuurgewas oen draagt daarmee bij aan het verhogen van de biodiversiteit.

Esparcette als groenbemester

Esparcette is een vaste plant uit de vlinderbloemenfamilie en lijkt een beetje op lupine. Het gewas wordt gebruikt als groenbemester of als veevoer. Gewassen die worden gebruikt als groenbemester zijn niet voor de opbrengst, maar maken de grond klaar voor een volgend gewas. Dit wordt vaak toegepast in de wisselteelt, waarbij gewassen vaak afwisselen van perceel om de bodem te verbeteren. Na de oogst levert het goed veevoer op. 

Esparcette

Positief effect op de biodiversiteit

Esparcette wordt dus met name gebruikt als groenbemester en veevoer, maar heeft ook veel voordelen voor de biodiversiteit. De plant haalt stikstof uit de lucht, versterkt het bodemleven en maakt veel nectar aan. Een goede voedingsbron voor vlinders, bijen en andere insecten. Het wordt gezaaid tussen maart en juli en bloeit van mei tot augustus. Met alle andere bloeiende maaigewassen in het gebied, zorgt dit voor een lange bloeiperiode van verschillende gewassen. Daar lees je hieronder meer over. Een genot voor het oog en voor de biodiversiteit dus.

Meer bloeiende gewassen in het Buijtenland van Rhoon

In het streefbeeld hebben de leden van gebiedscooperatie de koers gezet naar natuurinclusieve landbouw. Onderdeel daarvan is de aanpassing van het teeltplan. De gewassen zijn niet meer alleen bedoeld voor de opbrengst maar dragen ook bij aan natuurwaarde. In het teeltplan wordt daarom gestreefd naar een verdeling van 66% bloeiende maaivruchten en 33% hakvruchten. 

Bloeiende maaivruchten zoals vlas, en huttentut zorgen voor een lange periode van bloemen en daarmee voedsel voor insecten en bestuivers. Dat is weer heerlijk voedsel voor vogels en zo is er in de hele kringloop een positief effect.  

In het streefbeeld staat te lezen: “In de maaivruchten is het belangrijk dat er weer meer voorjaarsgezaaide maaivruchten komen en dat er een grotere diversiteit aan bloeiende maaivruchten komt (peulvruchten, kruisbloemige oliegewassen) en rustgewassen als luzerne of grasklaver.” 

Esparcette en Silphie, die Adjan Vos teelt zijn een goed voorbeeld van bloeiende gewassen en rustgewassen binnen het aangepaste teeltplan. 

Lees hier meer over Silphie: 

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Rhoonse Blond

Rhoons blond

Rhoonse Wijze

Rhoonse Wijze bier