Broedkorven voor eenden

Heb je ze al in de polder zien staan? De Wildbeheereenheid heeft 60 ouderwetse broedkorven voor eenden in het Buijtenland van Rhoon geplaatst. Ze staan in het water, verspreid over het hele gebied.

Broedkorf

Eenden hebben het moeilijk

De eenden hebben het de laatste decennia erg zwaar, met name in het broedseizoen. Er zijn onvoldoende nestgelegenheden en daarnaast is het prederen van de eieren door kraaien een groot probleem. Hierdoor is de populatie van de wilde eend niet stabiel.

De Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde is gespecialiseerd in het plaatsen van broedkorven en heeft deze daarom in het gebied gezet. In korven kunnen vrouwtjes veilig broeden en is de kans klein dat de eieren worden geroofd.

Foto’s & informatie door: Willem Vrijenhoek

plaatsen
plaatsen

Willem Vrijenhoek

We spraken Willem Vrijenhoek eerder over de belangrijkste aspecten van faunabeheer in een gebied. Willem Vrijenhoek is bestuurslid van de Wildbeheereenheid (WBE) IJsselmonde, jager en lid van de coöperatie Buijtenland van Rhoon: “Onze aanpak is gericht op preventie, maar het is een utopie om te denken dat jacht en-of schadebestrijding overbodig is”. Lees hier zijn verhaal.