Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

Het broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon loopt van 15 maart t/m 1 augustus 2024. Lees welke maatregelen er worden genomen om broedvogels te beschermen. Samen kunnen we een bijdrage leveren aan een succesvol broedseizoen!

Gezocht: vrijwilligers die mee willen helpen om de nesten van kieviten te zoeken en te detecteren. Lees er meer over in dit artikel.

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

Belangrijk moment voor nieuw leven

Als in maart de eerste kievitseieren zijn gesignaleerd betekent dat het broedseizoen is gestart. Voor de natuur is het broedseizoen het belangrijkste moment voor nieuw leven. In het Buijtenland van Rhoon willen we dat broedvogels hier rustig en veilig kun jongen kunnen grootbrengen.

Gebiedsbeheerder Arjan Ponsen legt uit waarom rust zo belangrijk is voor de broedvogels: “Vogelsoorten die broeden in open akkerland zijn erg gevoelig voor verstoring en hebben een grote straal van rust nodig. Landbouwwerktuigen zoals trekkers zijn ze wel gewend, maar een mens of een hond (ook aan de lijn), vinden ze schrikwekkend. Vogelonderzoek laat zien dat de broedvogels wegblijven rondom de wandelpaden als er wandelaars zijn. We willen dat ze overal kunnen broeden. Ook langs de wandelpaden.”

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

1. Afgesloten polders en paden

Met name de Zegenpolder is een belangrijk gebied voor de broedvogels. Om de Zegenpolder zo rustig mogelijk te houden is de hele Zegenpolder, dus ook het struinpad langs de natuurvriendelijke oever, van 15 maart tot 1 augustus afgesloten voor wandelaars. Zo wordt de natuur zo veel mogelijk met rust gelaten en is er ruimte voor nieuw leven. De Portlandpolder is alleen toegankelijk via de verharde paden.

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

2. Honden aan de lijn

In de toegankelijke gebieden vragen we je vriendelijk om op de paden blijven en honden aan de lijn houden. De aanlijnplicht geldt overigens voor de meeste natuurgebieden in Nederland.

3. Extra lang broedseizoen

Een andere maatregel is een extra lang broedseizoen. Over het algemeen duurt het broedseizoen van maart tot en met juli, maar in het Buijtenland van Rhoon verlengen we het seizoen. Gebiedsbeheerder Arjan Ponsen legt uit waarom: “Bij ons loopt het broedseizoen tot 1 augustus in verband met doelsoorten die we graag in het gebied hebben. Bepaalde vogels zoals de kwartelkoning kunnen vrij laat in het jaar gaan broeden of beginnen aan een tweede legsel. We willen dat zij de tijd krijgen om hun jongen groot te brengen.”

Toegankelijke wandelroutes

Gelukkig zijn er nog genoeg plekken om te wandelen in de polder. Arjan geeft tips: “Vanaf het Vossenpad kun je goed over de dijk heen kijken. Dan heb je mooi uitzicht over de polder en de vogels. Voor een wandelrondje is ook de Boerenroute in het noorden van het gebied een aanrader. In het noordelijke gedeelte zijn ook vogels aan het broeden zoals de ringmus en de putter, maar die zijn iets minder gevoelig voor verstoring.”

Om de vogels te beschermen, is het belangrijk ook hier belangrijk om op de paden te blijven en uw honden aan de lijn te houden.

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

Wil jij een bijdrage leveren aan een succesvol broedseizoen?

Dat kan! Iedereen kan een bijdrage leveren. Hang bijvoorbeeld een nestkast op in je tuin of help de boeren mee om de kievitsnesten in kaart te brengen op het land. Dan kunnen ze daar rekening mee houden tijdens de verschillende werkzaamheden in het veld. Wil je meehelpen? Stuur voor 23 maart een mail naar activiteiten@buijtenland-van-rhoon.nl. Op 25 maart start de meeloopdag.

Arjan legt uit hoe het werkt

Aanmelden als vrijwilliger

Nestkast aanschaffen

Wil je vogels een fijne broedplek bieden? Dan kun je een nestkast aanschaffen! In onderstaande video legt onderzoeker Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek Nederland uit waar je de nestkasten het beste kunt ophangen. De nestkasten zijn te koop via De Vogelbescherming of Natuurmonumenten.

Dit zijn de verschillende woonwensen

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.

Doelsoorten

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

Ontdek het gebied

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon