Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

Het broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon loopt van 15 juli t/m 1 augustus. Lees hier welke maatregelen er worden genomen om broedvogels te beschermen.

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

Belangrijk moment voor nieuw leven

Als de eerste kievitseieren zijn gesignaleerd betekent dat het broedseizoen is gestart. Voor de natuur is het broedseizoen het belangrijkste moment voor nieuw leven. In het Buijtenland van Rhoon willen we dat bijzondere broedvogels hier verblijven. Met succes! Inventarisaties van broedvogels laten bijvoorbeeld zien dat de Gele Kwikstaarten er recent toenemen. Om de broedvogels dit seizoen zoveel mogelijk rust te geven, zijn er een aantal maatregelen genomen in het gebied.

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

Zegenpolder struinpad afgesloten tijdens broedseizoen

Met name de Zegenpolder is een belangrijk gebied voor de broedvogels. Om de Zegenpolder zo rustig mogelijk te houden is de hele Zegenpolder en het Struinpad langs de natuurvriendelijke oever van 15 maart tot 1 augustus afgesloten voor wandelaars. Zo wordt de natuur zo veel mogelijk met rust gelaten en is er ruimte voor nieuw leven.

Gebiedsbeheerder Arjan Ponsen legt uit waarom deze rust zo belangrijk is voor de broedvogels: “Vogelsoorten die broeden in open akkerland zijn erg gevoelig voor verstoring en hebben een grote straal van rust nodig. Landbouwwerktuigen zoals trekkers zijn ze wel gewend, maar een mens of een hond , ook aan de lijn!, vinden ze schrikwekkend. Vogelonderzoek laat zien dat de broedvogels wegblijven rondom de wandelpaden als er wandelaars zijn. We willen dat ze overal kunnen broeden. Ook langs de wandelpaden.”

Extra lang broedseizoen

Over het algemeen duurt het broedseizoen van maart tot en met juli. Gebiedsbeheerder Arjan Ponsen legt uit waarom dat in het Buijtenland van Rhoon langer is: “Bij ons loopt het broedseizoen tot 1 augustus in verband met doelsoorten die we graag in het gebied hebben. Bepaalde vogels zoals de kwartelkoning kunnen vrij laat in het jaar gaan broeden of beginnen aan een tweede legsel. We willen dat zij de tijd krijgen om hun jongen groot te brengen.”

Andere wandelroutes

Gelukkig zijn er nog genoeg plekken om te wandelen in de polder. Houd wel in het hele gebied rekening met het broedseizoen en laat honden aan de lijn. Arjan geeft tips: “Vanaf het Vossenpad kun je goed over de dijk heen kijken. Dan heb je mooi uitzicht over de polder en de vogels. Voor een wandelrondje is ook de Struinroute in het noorden van het gebied een aanrader. In het noordelijke gedeelte zijn ook vogels aan het broeden zoals de ringmus en de putter, maar die zijn iets minder gevoelig voor verstoring.”

Help mee kievitsnesten in kaart brengen & beschermen

Iedereen kan een bijdrage leveren aan een succesvol broedseizoen. Hang bijvoorbeeld een nestkast op of help de boeren mee om de kievitsnesten in kaart te brengen op het land. Dan kunnen ze daar rekening mee houden tijdens de verschillende werkzaamheden in het veld. Wil je meehelpen? Stuur een mail naar info@buijtenland-van-rhoon.nl.

Arjan legt uit hoe het werkt

Broedseizoen in het Buijtenland van Rhoon

Nestkast aanschaffen

Wil je zelf een nestkast aanschaffen, dan kun je dit het beste doen via De Vogelbescherming of Natuurmonumenten. In onderstaande video legt onderzoeker Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek Nederland uit waar je de nestkasten het beste kunt ophangen.

Uitleg over verschillende soorten nestkasten

Zomerwandeling met de gebiedsbeheerder

Om mensen toch te laten genieten van de Zegenpolder wordt in de zomer een wandeling georganiseerd onder leiding van de gebiedsbeheerder. Samen wandel je in de Zegenpolder langs plekken waar zo min mogelijk verstoring voor broedvogels is. Meld je aan voor de nieuwsbrief van het Buijtenland van Rhoon om als eerste bericht te krijgen van deze wandeling.