Cursus broedvogels inventariseren in het Buijtenland van Rhoon

In 2018 is het Buijtenland van Rhoon gestart met natuurinclusieve landbouw. Eén van de doelen daarbij is om een beter broedgebied voor vogels van het boerenland te maken. Inventarisaties van broedvogels laten zien dat Gele Kwikstaarten er recent toenemen en dat de Veldleeuwerik na lange tijd is teruggekeerd. Om ze jaarlijkse in kaart te brengen, zijn broedvogeltellingen nodig. Je kunt in het veld te leren hoe je zelf zulke tellingen kunt doen.

Vogelliefhebbers gezocht!

In het voorjaar van 2023 organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland namens de gebiedscoöperatie weer een cursus broedvogels inventariseren volgens de methode van het Broedvogel Monitoring Project (BMP).

Door mee te lopen leer je de fijne kneepjes van de aanpak in het veld kennen. Dat doe je in de periode maart – juni. Ook krijg je uitleg over het verwerken en interpreteren van de gegevens. Als vogelteller kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de natuur in dit gebied. Je bent lekker vroeg buiten, komt leuke soorten tegen en draagt bij aan de lokale natuurontwikkeling.

Cursus broedvogels inventariseren in het Buijtenland van Rhoon

 Gele Kwikstaart (foto Harvey van Diek)

Over de meeloopcursus

De cursus start met online uitleg over het gebruik van de app Avimap en een inleiding op de methode. Tijdens de veldbezoeken loop je mee met de ervaren broedvogelteller Frank Majoor. Het aantal veldbezoeken en de datums spreek je onderling af. De resultaten van deze bezoeken voer je in via de Avimap-app. Hierdoor leer je om de resultaten zelf te verwerken en te interpreteren.

Wat leer je?

Als cursist leer je (1) om het gedrag van broedvogels te interpreteren, (2) ze volgens de BMP-methode te inventariseren en (3) om de gegevens in het veld via de app Avimap en op het online invoerportaal te verwerken.

Hoewel er telkens wat aandacht wordt besteed aan de herkenning en het gedrag van broedvogels, is de BMP-cursus geen herkenningscursus. Kennis van de geluiden en het uiterlijk van de algemene Nederlandse broedvogels is een vereiste. Het is dus primair een meeloopcursus inventarisatietechnieken, waarna we natuurlijk verwachten dat je bij goed gevolg aan de slag gaat in het Buijtenland van Rhoon.

Wat doe je?

Je loopt in de periode maart - juni ten minste twee ochtenden mee in het veld en voert de gegevens in Avimap in. Ook ben je bij de online startuitleg en rond je het seizoen samen met de begeleider af door de gegevens te controleren en te bespreken.

Wanneer?

De ochtenden plan je in overleg met Frank Majoor. Er zijn geen vaste ochtenden in de week dat hij op pad gaat. Soms is een ochtend in het weekend ook mogelijk.

Meedoen?

Wil je meer informatie of je aanmelden? Stuur dan een mail naar Frank Majoor. Zet in de mail een korte motivatie waarom je mee wilt doen en wat je vogelkennis is. Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. We zien uit naar je reactie!

Aanmelden kan t/m 15 april via frank.majoor@sovon.nl.

veldleeuwerik - Niels Gordijn