Cursus broedvogels inventariseren in het Buijtenland van Rhoon

In 2018 is in het Buijtenland van Rhoon gestart met natuurinclusieve landbouw. Eén van de doelen daarbij is om een beter broedgebied voor vogels van het boerenland te maken. Inventarisaties van broedvogels laten zien dat Gele Kwikstaarten er recent toenemen en dat de Veldleeuwerik na lange tijd is teruggekeerd.

Vogelliefhebbers gezocht!

In het voorjaar van 2022 organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland namens de gebiedscoöperatie een cursus broedvogels inventariseren volgens de methode van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). Het doel van de cursus is om vogelaars uit de regio op te leiden zodat ze zelf een deel van het Buijtenland kunnen inventariseren. Als vogelaar kun je met vijf vroege ochtendbezoeken in het voorjaar (maart – juni) een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de natuur in dit gebied. Je bent lekker vroeg buiten, komt leuke soorten tegen en draagt bij aan de lokale natuurontwikkeling.

Cursus broedvogels inventariseren in het Buijtenland van Rhoon

 Gele Kwikstaart (foto Harvey van Diek)

Over de cursus

De cursus bestaat uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken. De avonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de kans krijgt om de theoretische kennis meteen in de praktijk toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje op pad met een ervaren broedvogelteller. De resultaten van deze bezoeken voer je in via de Avimap-app. Hierdoor leer je om de resultaten zelf te verwerken en te interpreteren. Aan het einde van de cursus krijg je een toets en bij voldoende gevolg een diploma. Na deze cursus kunnen je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens invoeren via Avimap. De cursus wordt gegeven door Frank Majoor en Albert de Jong.

Wat leer je?

Als cursist leer je (1) om het gedrag van broedvogels te interpreteren, (2) ze volgens de BMP-methode te inventariseren en (3) om de gegevens in het veld via de app Avimap en op het online invoerportaal te verwerken. Hoewel er telkens wat aandacht wordt besteed aan de herkenning en het gedrag van broedvogels, is de BMP-cursus geen herkenningscursus. Kennis van de geluiden en het uiterlijk van de algemene Nederlandse broedvogels is een vereiste. Het is dus primair een cursus inventarisatietechnieken, waarna we natuurlijk verwachten dat je bij goed gevolg aan de slag gaat in het Buijtenland van Rhoon.

Voorwaarden voor deelname

  • Meerdere jaren ervaring met vogels kijken.
  • Goede herkenninsvaardigheden (op zicht en geluid) van de algemene broedvogelsoorten die in het Buijtenland van Rhoon voorkomen. Het gaat om ongeveer 50 soorten van het boerenland, waaronder ook erfvogels. Bekijk hier de vogelmonitoring.
  • Gemotiveerd om meerdere jaren mee te werken aan broedvogelinventarisaties in een deel van het poldergebied.

Wat doe je?

De vijf cursusavonden duren telkens 2 uur en worden deels digitaal (via Zoom), deels fysiek (in Rhoon) gegeven. De praktijkochtenden duren tussen de 2 en 3 uur en vinden in de vroege ochtend plaats in het westelijke deel van het poldergebied. Tussen de cursusavonden door krijg je huiswerkopdrachten mee. Die kosten je ongeveer 2 uur per week.

Wanneer?

De cursusavonden vinden telkens van 19.30 – 21.30 plaats op:

Dinsdag 29 maart – Vlakkenburg, Rhoon

Dinsdag 12 april – via Zoom

Dinsdag  26 april – via Zoom

Dinsdag 24 mei – via Zoom

Dinsdag 14 juni - Vlakkenburg, Rhoon

De planning van de praktijkochtenden wordt op de eerste cursusavond gemaakt.

Meedoen?

Wil je meer informatie of je aanmelden? Stuur dan een mail naar Albert de Jong: Albert.dejong@sovon.nl. Zet in de mail een korte motivatie waarom je mee wilt doen en wat je vogelkennis is. Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. We zien uit naar je reactie! Aanmelden kan tot 29 maart 2022.

Nieuwsbrief Buijtenland van Rhoon