Duurzame landbouwproducten voortaan uit het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon – een poldergebied van 600 hectare net onder Rotterdam – ontwikkelt zich tot de duurzame hofleverancier van de regio Rotterdam. Maandag 26 november 2018 ondertekenden Gerard Doornbos, voorzitter van de gebiedscoöperatie het Buijtenland van Rhoon en gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland de samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende boeren, natuurorganisaties en recreatieondernemers die daaraan invulling geven.

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

Ondertekening
samenwerkingsovereenkomst

Het Buijtenland van Rhoon wordt een gebied waar duurzame landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan. De doelen van de gebiedscoöperatie zijn vastgelegd in het in juni gepresenteerde streefbeeld. De provinciale gronden zijn met de ondertekening ter beschikking gesteld aan de gebiedscoöperatie.

Voorzitter Gerard Doornbos: “Over enkele jaren is het Buijtenland van Rhoon een prachtig aantrekkelijk gebied en leverancier van heerlijke streekgebonden producten zoals verse groente, bijzondere granen, zuivel en meer.” En er zijn meer kansen, zo kunnen Rotterdamse bierbrouwers en Schiedamse jeneverstokers hier bijvoorbeeld specifieke ecologisch geteelde granen afnemen. “Natuur-inclusieve landbouw in de voortuin van de stad.”

Daarnaast wordt het Buijtenland een recreatieve bestemming die vanuit de stad zelfs per kano bereikbaar is. Op 6 juli werd de Blauwe Verbinding geopend: een 15 kilometer lange waterverbinding voor kano’s, kleine roeiboten en fluisterboten tussen het Zuiderpark in Rotterdam en het Buijtenland van Rhoon.

Rotterdamse aanpak

Het Buijtenland van Rhoon is een poldergebied net onder Rotterdam, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen. De toegankelijkheid van dit gebied wordt verbeterd als onderdeel van het project Mainportontwikkeling Rotterdam en er komt meer ruimte voor natuur en recreatie. “Wij kiezen daarbij voor een Rotterdamse aanpak: geen woorden maar daden”, stelt Doornbos “Nu al zijn boeren bezig hun bedrijf in te richten naar een natuur-inclusieve teelt.”

Zo presenteerde Buijtenland-agrariër Adjan Vos onlangs het eerste Zuid-Hollandse brood op basis van het oergraan emmertarwe. Gedeputeerde Weber: “Er wordt gestreefd naar natuurlijk evenwicht in combinatie met een renderende bedrijfsvoering. Zo komt er in dit landbouwgebied vanzelf meer ruimte voor bijzondere plantensoorten, insecten en akkervogels.”