Nieuwe erfbeplanting in het Buijtenland van Rhoon

Heggen die erven en boomgaarden omringden. Hoogstambomen van allerlei soorten fruit en noten. Struwelen met bloesem in het voorjaar en bessen in het najaar. Vroeger sierden ze de boerenerven in het Buijtenland van Rhoon. De gebiedscoöperatie werkt samen met haar leden aan een herstel van dit cultuurhistorisch erfgoed. Eind januari vond de eerste aanplant als pilot plaats bij de Vossenburg in Rhoon.

Heggen planten

Aanplant knip- en scheerheg

In het Buijtenland van Rhoon zullen de komende jaren veel hoogstamboomgaarden en heggen worden aangeplant. Een deel daarvan zal op en rond boerenerven komen te liggen. Door de pilot op de Vossenburg is alvast één erf gereed.

Walhalla voor insecten
De heggen en hoogstambomen passen cultuurhistorisch bij het gebied. Daarnaast zijn ze voor vogels en insecten van grote waarde. Bloeiende fruitbomen trekken veel insecten aan, en ook op het valfruit komen verschillende dieren af. Als de bomen oud worden en holtes krijgen, broeden onder andere steenuilen en gekraagde roodstaarten er graag in.

Knip- en scheerheggen
De knip- en scheerheggen of elzensingels deden vroeger dienst als erfafscheiding. Ook omringden ze de hoogstamboomgaarden, die vrijwel elke boerderij had. Bij de Vossenburg is zo’n hoogstamboomgaard hersteld, met aan de lange zijde een knip- en scheerheg. Langs de Korteweg is een gemengde knip- en scheerheg van zo’n 200 meter ingericht. Deze kadert het erf af. De knotwilgen die hier in de heg zijn aangeplant, trekken met hun bloeiende katjes vele vliegende insecten aan.

Ringmus

Perfecte schuilplaats

Lust voor het oog
Ook zijn er twee gemengde struweelhagen aangeplant. Deze struiken bieden voor insecten bloesem in het voorjaar, en bessen voor de vogels in het najaar. Natuurlijk zijn ze ook voor wandelaars en fietsers een lust voor het oog. Heggen trekken ook vogels aan om in te schuilen of te broeden, zoals de ringmus en groenling. Belangrijke vogels die we graag in de polders van het Buijtenland van Rhoon terug zien.
Het zal in eerste instantie nog wat kaal ogen, maar als het plantsoen eenmaal goed is aangeslagen, zal op den duur alles mooi in bloei raken. We kijken er naar uit.