Maak kennis met de gebiedsbeheerder van het Buijtenland van Rhoon

Voor een gebied zo dicht bij de stad is de biodiversiteit in het Buijtenland van Rhoon nu al bijzonder hoog. Het doel is om uiteindelijk helemaal natuurinclusief te worden. Gebiedsbeheerder Arjan Ponsen (28) zet zich graag voor deze missie in. Hij ziet nu al resultaat want bijzondere trekvogels en wintergasten zoals de roodkeelpieper en de blauwe kiekendief weten het Buijtenland te vinden. Arjan: “Als vogels jouw gebied kiezen als doortrekroute dan weet je dat je goed bezig bent met het beheren van het gebied.”

Arjan Ponsen

Voorliefde voor natuur

Als klein jongetje kwam Arjan vroeger al in het Buijtenland van Rhoon. Met zijn opa trok hij erop uit en dat vond hij supermooi. Na zijn studie Diermanagement kreeg hij een eerste baan bij een ingenieursbedrijf maar dat was hem te technisch en niet duurzaam genoeg. Sinds juni 2020 is hij hier gebiedsbeheerder en kan hij samen met de ondernemers en verenigingen in het gebied echt iets duurzaams neerzetten: “Ik zie nu al verschillen met vroeger. De wintervoedselvelden en flora-akkers zijn nieuw, daar komen bijzondere soorten op af en veel muizen die goed voer zijn voor roofvogels. Het is gaaf om van zo dichtbij mee te maken.”

Appels persen
Wintervoedselveld

Oerzaden

Het Buijtenland van Rhoon is het eerste gebied in Nederland dat helemaal natuurinclusief wordt en daarmee een prototype voor heel Nederland. Voor Arjan is het meest bijzondere project het terugbrengen van oerzaden naar Rhoon. In de grond zitten zaden van planten die 150 jaar geleden hun zaad hebben gezet maar nog niet zijn uitgekomen: “We kijken nu samen met kennisinstellingen hoe we die zaden kunnen opkweken zodat we originele zeldzame planten zoals de stijve wolfsmelk, akkerdoornzaad en kleine wolfsmelk weer in de Rhoonse akkers terug kunnen brengen.” Van de wintervoedselvelden kan hij ook genieten. Deze velden staan vol granen, kruiden en zonnebloemen zodat vogels in de winter genoeg te eten hebben. “Als vogelaar is dat fantastisch. Laatst spotte ik de zeldzame blauwe kiekendief, maar ook de wolken puttertjes en groenlingen zijn geweldig om te zien! Ook horen we regelmatig veldleeuweriken en hopelijk keren de steenuil en de patrijs weer terug in het gebied.. Als we deze soorten in ons gebied kunnen houden is dat echt gaaf.”

Flora / gerst akker

Grauwe klauwier

Dat zoveel vogelsoorten het gebied al weten te vinden is best bijzonder te noemen. Trekvogels zoals de grote pieper en de roodkeelpieper kozen voor het Buijtenland van Rhoon als tussenstop voor hun doortrek. Uniek want die vogels worden maar twee of drie keer per jaar gespot in Nederland. “Het doel is dat ook soorten als kwartelkoning en grauwe kiekendief in het gebied gaan broeden. De grauwe klauwier is zeldzaam in Nederland maar aan een opmars bezig. Door maatregelen zoals het aanbrengen van struweel rond de percelen hopen wij dat hij ook weer in het Buijtenland gaat broeden. We gaan de goede richting op met de broedvogels. Zo zagen we dat er al meer kieviten gebroed hebben afgelopen jaar en dat is best uniek zo dichtbij de stad. Als het ons hier lukt, dan kan het in heel Nederland!”

Arjan Ponsen

Waar is dat beestje?

Wil je meer weten over de natuur? Samen met vrienden richtte Arjan de natuurblog ‘Waar is dat beestje’ op over natuur die je in je achtertuin kan tegenkomen. Bekijk de website hier.

En wil je weten hoe bepaalde vogels er uit zien? Neem dan eens een kijkje op de website van Vogelbescherming Nederland en ga lekker vogels spotten in het Buijtenland van Rhoon!

Kievit

Arjan Ponsen werkt sinds juni 2020 als gebiedsbeheerder bij de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Op parttimebasis. Arjan is het aanspreekpunt voor de leden van de gebiedscoöperatie bij vragen over natuurmaatregelen, de pacht, het beheer van de gebouwen, het faunabeheer en het maaibeleid. Ook houdt hij toezicht op het gebied, helpt hij mee bij het ontwikkelen van natuurvriendelijke recreatievormen en onderhoudt hij het contact met collega terreinbeheerders om onderhoudswerkzaamheden op elkaar af te stemmen. Ook coördineert Arjan de vogel- en insectentellingen en staat hij graag wandelaars met vragen te woord. Zodra het weer kan, ontmoet Arjan u graag bij de veldexcursies die we van plan zijn te organiseren.