Het streefbeeld is feestelijk overhandigd

Het streefbeeld is af! Vrijdag 8 juni 2018 werd het gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Vlakkenburg, midden in het mooie Buijtenland van Rhoon. 

Ondernemers, natuur- en recreatieorganisaties en overheden hebben samen maandenlang gewerkt aan het opstellen van het streefbeeld, het gezamenlijke toekomstbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. Er zijn grote stappen gezet om samen aan de slag te gaan in het gebied. Uit handen van agrariër Adjan Vos en Alex Ouwehand van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland mocht gedeputeerde Han Weber het streefbeeld in ontvangst nemen.

Het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een gebied ter grootte van 600 hectare waar landbouw, natuur en recreatie de komende jaren in samenhang verder worden ontwikkeld. Akkernatuur, de productie van streekeigen producten, bijzondere plantensoorten, insecten, akkervogels en uiteenlopende maar bovenal natuurvriendelijke vormen van recreatie bepalen de komende jaren het beeld in het Buijtenland van Rhoon. 

Het streefbeeld begint met een beschrijving van het landschap, de rijke cultuurhistorie en een toekomstschets van het Buijtenland van Rhoon over 10 jaar. De doelen natuur, landbouw en recreatie zijn toegelicht en kunnen worden uitgewerkt. Beheren, borgen, monitoren en de balans behouden is voor de komende jaren hierin het devies. 

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon