Hoogstamboomgaarden en aanwezige natuurwaarde

In 2021 zijn vijf hoogstamboomgaarden aangelegd in het Buijtenland van Rhoon. Deze historische teeltwijze is goed voor de natuur en levert bijzondere rassen op voor lokale producten. Maar hoe zit het met de al aanwezige natuurwaarde in het gebied? Komt die niet te lijden onder de aanleg van de boomgaarden? Projectleider Carin Laarman (op de foto links) geeft uitleg.

Carin Laarman

“In 2021 zijn vijf boomgaarden aangelegd in het gebied met een totale oppervlakte van 3,5 hectare. De locaties zijn gekozen in de buurt van historische boerderijen of in de buurt van een woning, overeenkomstig de historische ligging van kleine hoogstamboomgaarden bij erven en het lokale gebruik van fruit. 

Hoogstamboomgaard
Hoogstamboomgaard juli 2022 appels cider

Variatie aan rassen

Er zijn in totaal 200 hoogstamfruitbomen geplant. Er is gekozen voor een grote variatie aan rassen zoals ciderappels, diverse oude appelrassen, peren, pruimen en kersen. De gekozen rassen passen bij de doelstellingen van het Streefbeeld. Enerzijds vanuit de natuurdoelstelling, anderzijds gericht op bruikbare opbrengst van fruitbomen in de toekomst.

Bestaande natuurwaarde

Bij de inrichting van de boomgaarden is ook rekening gehouden met de al aanwezige natuurwaarde. Op het perceel achter de Oudeweg 1 stonden nog bomen en struiken van de inrichting van de voormalige Beeldentuin. Er is gezocht naar een goede oplossing voor het rooien van de bomen, passend bij het gebied en de natuurdoelstelling. 

Beeldentuin appelboom

Verplantbaarheidsonderzoek

Daarom is er een verplantbaarheidsonderzoek gedaan naar de bomen. De acht bomen die verplant konden worden naar elders, zijn verplant naar andere locaties binnen het Buijtenland van Rhoon. De knotwilgen zijn verplant naar de slootkant op hetzelfde perceel. Er zijn ook twee grote eiken en een tamme kastanje gespaard.

Buizerdnest in de eikenboom

De twee grote eiken (zie foto) zijn opgenomen in het nieuwe plan van de hoogstamboomgaard, want in één van de eiken bevond zich een buizerdnest. Door de eiken te laten staan midden in de boomgaard is het nest beschermd. De andere bomen die niet konden worden gespaard of verplant, zijn gekapt. Het ging om zestien bomen. Compensatie van deze bomen is gerealiseerd op een ander perceel, als begeleiding van een toekomstige wandelroute. Je kunt dan wandelen langs een prachtige lindelaan. Zo wordt bestaande en te ontwikkelen natuur met elkaar verbonden.”

Eikenboom

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.