Maaiseizoen van start

In het Buijtenland van Rhoon zijn de maaimachines deze week (16 mei 2019) het land op gegaan. Maaien moet, maar helaas zijn er ook risico’s voor jonge dieren. 

De coöperatie Buijtenland van Rhoon schakelt over op ‘natuurinclusieve landbouw’ en gaat onderzoeken of schade aan de natuur verder kan worden beperkt. Drones met warmtesensoren of getrainde honden kunnen de boer mogelijk helpen jonge dieren makkelijker te vinden vóór de maaimachine het land op gaat.

Menselijk ingrijpen is nodig om het Buijtenland van Rhoon aantrekkelijk te houden voor akkervogels en akkerbloemen. Ook moet Luzerne op tijd geoogst worden om geschikt te zijn als veevoer. Helaas kleven er ook nadelen aan het maaien. Vogelkuikens en jonge zoogdieren lopen gevaar. We nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om schade te beperken. Percelen worden geschouwd, nesten gemarkeerd. Helaas zijn risico’s niet voor de volle honderd procent uit te sluiten.

Anja en Patricia

Maaien voorjaar 2019

Reekalfjes

Zo werden er deze week ondanks een grondige voorschouw reekalfjes getroffen bij maaiwerkzaamheden. Een moederree laat haar kalfjes het grootste deel van de dag alleen. Dreigt er gevaar dan beschermen de kalfjes (zo groot als een haas) zich door stil te blijven liggen in het hoge gras. Zij verwachten met hun schutkleur veilig te zijn voor roofdieren en dus ook als er een maaimachine in aantocht is. Het ontbreken van vluchtgedrag werd hen deze week dus fataal.

Geleerde lessen

De coöperatie Buijtenland van Rhoon experimenteert met de omschakeling naar ‘natuurinclusief boeren’. Juist vanuit respect voor de natuur betreurt de coöperatie dit incident. Vanuit verschillende disciplines (wildbeheer, natuur en landbouw) hebben we de genomen stappen doorlopen om lessen te trekken. Wat kunnen we in het vervolg beter doen om dierlijke slachtoffers te minimaliseren?

Eerste ideeën

Eerste ideeën zijn om te onderzoeken of de coöperatie speciaal getrainde honden en drones met warmtesensoren kan inzetten. Ook de hulp van omwonenden die veel in het gebied wandelen en struinen is welkom. De coöperatie roept hen op om aanwezige broednesten te melden via info@buijtenland-van-rhoon.nl. Zodra een melding binnenkomt, kunnen de agrariërs hierover worden bericht en kan er gerichter actie worden ondernomen om nesten tegen maai- of andere werkzaamheden te beschermen.