Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezoekt het Buijtenland van Rhoon

Afgelopen periode  is een delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op bezoek geweest in het Buijtenland van Rhoon. Nieuwe medewerkers van het ministerie die zich bezig gaan houden met de zgn. ‘gebiedsgerichte aanpak’ bezochten het Buijtenland van Rhoon om inspiratie op te doen.

Ministerie van LNV Buijtenland van Rhoon

Gebiedsgerichte aanpak

Voorzitter Gerard Doornbos en directeur Anja Jongejan gaven uitleg over de totstandkoming van de gebiedscoöperatie en het Streefbeeld. Adviseur vanuit Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Carin Laarman gaf een voorbeeld van de gebiedsgerichte aanpak bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Na de lokale lunch bij De Buytenhof stapte iedereen op de fiets om onder leiding van gebiedsbeheerder Arjan Ponsen het gebied in te gaan en langs de verschillende akkers en projecten toelichting te krijgen.

Natuurinclusieve productie

Concernstrateeg van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nurillah Gerdan over het bezoek: “Op steenworpafstand van mijn huis en onder de rook van Rotterdam bevindt zich een oase van rust, ruimte en natuur waar boeren experimenteren met natuurinclusieve productie van voedsel in combinatie met natuurbeheer. Wat ik ook mooi vind is dat het de natuur en landbouw dichterbij de mensen in de stad brengt met plek om te plukken, eten, spelen en wandelen.”

Driepolderpunt

Op het Driepolderpunt werd een foto gemaakt. De tijdelijke schilderijlijst werd in 2019 neergezet door Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard, als protest tegen de plannen in het gebied. Afgelopen jaar werd de lijst vervangen door een blijvend exemplaar, als symbool voor de overgang van actie in de polder tot een structureel samenwerken en kijken naar de toekomst.

Natuur, landbouw en recreatie in balans

Directeur Anja Jongejan: “In het Buijtenland van Rhoon zijn we bezig met meerdere experimenten tegelijk. De uitdaging blijft de belangen van zowel natuur, landbouw als recreatie in balans met elkaar te houden bij de inrichting van het gebied en het realiseren van het streefbeeld, en hierbij de direct betrokkenen en de omgeving continu te betrekken.”

Zet de mens centraal

Voor Janneke Eigeman, senior communicatieadviseur van het ministerie was het een leerzaam bezoek: “Belangrijkste lessen voor mij: Ja, het gaat om het behalen van de doelen. Maar het zijn wel de mensen die het moeten gaan doen. Dus overheid, zet hen centraal in je proces. En dat heeft soms meer van doen met psychologie dan met landbouwpraktijk. En ook: het woord transitie zegt al genoeg. Dat betekent dat het een proces is dat niet in één nacht tot stand kan komen maar ook tijd mag hebben! En dan als laatste een oproep aan iedereen die het aangaat: laat de harde scheiding natuur - landbouw eens varen. En benader dit veel meer als één geheel!”

Bedankt voor jullie bezoek en tot de volgende keer!

Ministerie van LNV Buijtenland van Rhoon

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Huttentutolie

Huttentutolie

Verkooppunten

Boerderijwinkel Buytenhof