Mooie resultaten in 2019

De nieuwe Natuur gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland was op donderdag 21 november op bezoek in het Buijtenland van Rhoon. Geïnteresseerd luisterde hij naar de doelen, ervaringen en plannen van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Ook presenteerde hij samen met Coöperatie bestuurders Adjan Vos en Michiel Houtzagers en wethouder Boender van Albrandswaard het nieuwe welkomstbord van het Buijtenland van Rhoon.

Nieuw welkomstbord

Nieuw welkomstbord

Tarwe onbespoten

De coöperatie die vorig jaar van start is gegaan, kijkt terug op een mooi eerste jaar. De transformatie van reguliere naar natuurinclusieve landbouw is goed waar te nemen in het landschap. Bloemrijke graanlanden, flora akkers, kruidenrijke hooilanden en ‘vergeten’ gewassen als koolzaad, veldbonen en oergranen sierden het afgelopen jaar het landschap. Een lust voor het oog en trekpleister voor wilde bijen en insecten. Door de toename van deze bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders is de volledige graanoogst onbespoten gebleven tegen insecticiden. Ook het gros van de aardappel- en bietenoogst hoefden niet bespoten te worden. Bijkomend voordeel van alle natuurmaatregelen is dat de insectenpopulatie flink toeneemt en er 30 procent meer broedvogels zijn geteld in de Zegenpolder.

Landbouwen en recreëren met liefde voor de natuur

In 2020 breidt het areaal natuurinclusieve landbouw in het Buijtenland van Rhoon uit van 322 naar 355 hectare. Naast bovengenoemde natuurmaatregelen, zullen ook nieuwe teelten worden geprobeerd. Zo wil de gebiedscoöperatie volgend jaar vlas telen en wordt met een ciderbrouwer in Rotterdam gewerkt aan speciale ciders, gemaakt van de appels van de hoogstamboomgaarden uit Rhoon.

Naast telen met liefde voor de natuur, zet de gebiedscoöperatie zich komend jaar in voor de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Zo wil de coöperatie picknickbanken plaatsen, wandelpaden uitbreiden en verkooppunten inrichten, zodat de producten van het Buijtenland van Rhoon ook dichtbij gekocht kunnen worden. Eind dit jaar verwacht de gebiedscoöperatie de resultaten van een nul monitoring naar de huidige vormen van recreatie en de verkeersdruk in het gebied. Op basis van deze nul monitoring wordt een plan opgesteld voor de recreatieve ontwikkeling in het gebied.

Akkerrand
Wilde bijen
Appelpluk

Streefbeeld binnen tien jaar klaar

Het Buijtenland van Rhoon wordt een gebied waar duurzame landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan. De doelen van de gebiedscoöperatie zijn vastgelegd in een streefbeeld. De provincie die gronden in het gebied bezit, stelt deze ter beschikking aan de gebiedscoöperatie om het streefbeeld te realiseren. Binnen tien jaar wil de coöperatie het streefbeeld volledig hebben ontwikkeld.

Unieke vorm van landbouw

Het bijzondere is dat er nergens in Nederland op zo’n grote schaal is overgestapt naar natuurinclusieve landbouw. Maar koploper zijn betekent ook ontdekken hoe dingen in de praktijk uitpakken. Alles is nieuw en er zijn geen blauwdrukken hoe je van reguliere naar natuurinclusieve landbouw komt. Al lerend passen de boeren de bedrijfsvoering aan en dat geeft vraagstukken, waar je met elkaar voor om de tafel moet.

Zo willen de boeren graag gebruik maken van vrijkomende schuren en loodsen in het gebied. Bijvoorbeeld om nieuwe teelten als koolzaadolie, oergranen en vlas in het gebied zelf op te slaan om daarmee de afzetketen te verkorten. Procedureel kan dit niet. Ook wordt de bouw van nieuwe loodsen met het huidige bestemmingsplan uitgesloten. Recreatieondernemers met verbouw- of bouwplannen lopen tegen een vergelijkbaar probleem aan.

Het goede nieuws is dat alle betrokkenen - provincie, gemeente en gebiedscoöperatie - de wil hebben om het Buijtenland van Rhoon verder te ontwikkelen als aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied en leverancier van heerlijke streekgebonden producten. Afspraak is dan ook om de procedurele stappen in gang te gaan zetten, om ruimte te geven aan de doelen van de gebiedscoöperatie.