Natuurwerkzaamheden open polderlandschap

December 2021

Misschien heb je de afgelopen week al werkzaamheden gezien in de Zegenpolder nabij de Vlakkenburg. De takkenrillen en wilgen achter de Vlakkenburg in het Buijtenland van Rhoon worden daar weggehaald. De werkzaamheden die worden uitgevoerd, zorgen ervoor dat akkervogels zich steeds meer thuis gaan voelen in het open polderlandschap. Door beschutting en bomen weg te halen en de akkers open te houden, wordt het risico van predatie op de kuikens en eieren van de akkervogels verminderd en is de kans groter dat de eieren uitkomen en de kuikens overleven.

Uitleg werkzaamheden

Van 29 november - 12 december 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd achter de Vlakkenburg. De takkenrillen en wilgen worden weggehaald om het landschap zo goed mogelijk ‘open’ in te richten voor akkervogels. Op deze manier wordt het gebied zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt voor de vijanden van de akkervogels en voelen soorten zoals de kieviet en veldleeuwerik zich steeds veiliger in de polder. De bomen zijn namelijk een fantastische plek voor roofvogels omdat ze goed uitzicht hebben op hun prooi. Daarnaast zijn de takkenrillen een schuilplaats voor marterachtigen en vossen. Door het landschap on(der)geschikt te maken voor roofdieren die de kwetsbare akkervogels als snack zien, wordt de kans dat eieren van de akkervogels uitkomen en de overlevingskans van de kuikens vergroot.

Nieuwe plek aan de noordkant

Het struweel dat nu in de Zegenpolder staat, wordt weggehaald maar keert terug aan de noordkant van het gebied. Daar worden struiken geplaatst voor vogels en dieren die daar behoefte aan hebben zoals de grasmus, gekraagde roodstaart en de steenuil. Deze soorten hebben meer beschutting nodig en komen voor in kleinschalig boerenlandschap met struwelen, hoogstamboomgaarden en heggen. Dit kleinschalige boerenlandschap wordt gecreëerd bij De Veerweg achter de Portlandhoeve: de voormalige beeldentuin aan de Oude Weg en bij de Koedood aan de Essendijk.

Toename van akkervogels in het Buijtenland van Rhoon

Akkervogels vestigen zich graag in het Buijtenland van Rhoon. Dit komt door verschillende natuurmaatregelen zoals het niet gebruiken van insecticiden en een diversiteit aan gewassen die voedsel en beschutting geven aan de vogels. Zowel in broedvogels als in wintergasten is er het afgelopen jaren een toename van verschillende akkervogels geconstateerd tijdens verschillende vogelmonitoring onderzoeken in het Buijtenland van Rhoon, onder andere door Sovon. Onderzoeker Frank Majoor van Sovon: "Op 27 oktober zag ik 498 Veldleeuweriken in het gebied. Vele malen meer dan vorig jaar." Dat is goed nieuws want het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Door het nemen van deze natuurmaatregelen komen er hopelijk nog veel meer akkervogels broeden in onze mooie polder.

Nieuwe plek aan de noordkant

Het struweel dat nu in de Zegenpolder staat, wordt weggehaald maar keert terug aan de noordkant van het gebied. Daar worden struiken geplaatst voor vogels en dieren die daar behoefte aan hebben zoals de grasmus, gekraagde roodstaart en de steenuil. Deze soorten hebben meer beschutting nodig en komen voor in kleinschalig boerenlandschap met struwelen, hoogstamboomgaarden en heggen. Dit kleinschalige boerenlandschap wordt gecreëerd bij De Veerweg achter de Portlandhoeve: de voormalige beeldentuin aan de Oude Weg en bij de Koedood aan de Essendijk.