Vogelmonitoring Buijtenland van Rhoon

Wie van vogels houdt, moet even de evaluatie van het winterseizoen van deze pagina downloaden. Niels Godijn van Kenniscentrum Akkervogels (De Grauwe Kiekendief) heeft er zijn best op gedaan. Niet alleen op de statistische gegevens (soorten, locatie, datum en aantallen), er staan ook enkele prachtige actiefoto’s in. Want als je toch het veld in gaat, dan kun je net zo goed je camera meenemen….

Niels Godijn: “In de winter van 2018/2019 hebben we vier akkers gereserveerd voor overwinterende vogels.” Typische wintervogels zijn volgens Niels de ringmus, putter, groenling, kneu, veldleeuwerik, torenvalk en de blauwe kiekendief. “In totaal hebben we ze zeven keer geteld. Als we dit ook nog eens zeven winters lang volhouden, kunnen we iets zeggen over de ontwikkeling in de aantallen.”

Niels Godijn

Niels Godijn

Goed nieuws en beter nieuws

Goed nieuws is ook dat het aantal veldleeuweriken vanaf begin 2018 sterk stijgt en deze winter zelfs piekt. Ook de torenvalk en blauwe kiekendief laten een stijgende lijn zien, waarschijnlijk was het een goed muizenjaar! Soms laten de waarnemingen een opvallende piek zien, zoals bij de groenling, die in de winter van vorig jaar opeens massaal geteld werd: “Normaal een stuk of vijftig, maar die winter opeens 190.” Toeval? 

“Vanwege het gewas dat daar net werd geteeld en in zaad schoot? Het kan…” 

Natuurlijk branden we van nieuwsgierigheid: gaat het goed? Waar komen de stijgingen vandaan? We moeten nog een jaartje wachten, dan zijn de zeven tellingen gedaan en komen er hopelijk mooie conclusies.

Nog beter nieuws: in het Buijtenland van Rhoon komt natuurinclusieve akkerbouw: minder pesticiden, andere gewassen, meer bloemen en ruigere vegetatieranden. Allemaal prima voor de vogels, winter- én zomervogels. Dus laat die telresultaten maar stijgen!

Meer informatie:

Download de evaluatie