Boerderij De Zegenhoeve

Langs de Essendijk ligt de boerderij de Zegenhoeve. Op een unieke plek dicht tegen de dorpskern van Rhoon. De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon wil graag in zee met een ondernemer die een goed en financieel haalbaar plan heeft voor de locatie. Begin 2021 wordt hiervoor een marktconsultatie opgestart.

Zegenhoeve Buijtenland van Rhoon

De Zegenhoeve

Tot 2017 deed de boerderij dienst als woonhuis en opslag voor het aanwezige akkerbouwbedrijf. Sinds het vertrek van de akkerbouwer en zijn familie, wordt het woonhuis antikraak bewoond. Vanuit verschillende bedrijfstakken is er belangstelling getoond voor de locatie. Stuk voor stuk mooie initiatieven. De coöperatie vraagt deze initiatiefnemers om nog even geduld te hebben.

Nieuw bestemmingsplan in de maak

Het Buijtenland van Rhoon is in 2012 grotendeels bestemd voor (natte) natuur en recreatie. De Zegenhoeve en de polders erom heen zijn ook tot ‘natuur’ bestemd. Passend bij de toenmalige plannen van de provincie Zuid-Holland om van het Buijtenland van Rhoon een zoetklei oermoeras te maken, ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Na veel protest uit het gebied, zijn deze plannen van tafel en geldt het Streefbeeld als uitgangspunt voor de inrichting van het gebied. Formeel is de bestemming ‘natuur’ echter nog van kracht. De gebruiks- en bouwmogelijkheden op deze locatie zijn hierdoor beperkt

Een nieuw bestemmingsplan is nodig om herontwikkelen op deze plek mogelijk te maken en ondernemers meer perspectief te bieden. Zodra het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt, start de marktconsultatie.

Interesse?

Wanneer alles volgens planning verloopt, start de marktconsultatie begin 2021.

Ondernemers die interesse hebben, kunnen dit alvast kenbaar maken door een mail te sturen naar info@buijtenland-van-rhoon.nl. De verkoopdocumenten worden in dat geval automatisch toegestuurd bij aanvang van de marktconsultatie (begin 2021). Denk hierbij onder meer aan een beschrijving van de procedure, bouwtekeningen, de resultaten van een bouwhistorisch onderzoek en sfeerimpressies om de mogelijkheden van het pand te laten zien.

 

Meer informatie

Factsheet Zegenhoeve