Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon vastgesteld door gemeenteraad

Goed nieuws! Het bestemmingsplan van het Buijtenland van Rhoon is op maandag 3 april aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard. Dit is een belangrijke stap voor het realiseren van het Streefbeeld waarin het realiseren van hoogwaardige akkernatuur, recreatie en natuurinclusieve landbouw centraal staat.

Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon

Bestemmingsplan

Het Buijtenland van Rhoon krijgt een nieuw bestemmingsplan omdat het huidige bestemmingsplan uit 2012 is achterhaald. In het oude plan wordt het Buijtenland van Rhoon grotendeels bestemd als nat (moeras)natuurgebied. Die plannen zijn van tafel. Sinds 2019 varen we een andere koers. Er is een Streefbeeld opgesteld voor een duurzame toekomst. De Buijtenlanders maken 'akkernatuur', met zeldzame planten en dieren die daarbij horen. Goed voor de natuur, de mens en de ondernemer in het gebied.

Landbouw, natuur en recreatie gaan hand in hand

Sinds 2019 werkt de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon aan een duurzame toekomst in het gebied. Een toekomst waar natuur, recreatie en landbouw hand in hand gaan. We proberen hier om akkerbouw met natuur te combineren. De akkerbouwer gaat meer verschillende gewassen verbouwen zodat hetzelfde gewas minder vaak op hetzelfde perceel terechtkomt. Ook halen we oude gewassen zoals vlas weer terug, dat werd vroeger gebruikt voor linnen en plantaardige oliën. Maar ook gewassen als lupine, emmertarwe en spelt dat in bijzondere soorten brood wordt gebruikt. Daarnaast worden natuurmaatregelen toegepast zoals de natuurvriendelijke oevers en hoogstamboomgaarden. Via onderstaande button lees je meer over landbouw en natuur.

Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Streefbeeld Plus

Hoogstamboomgaard juli 2022 appels cider

Verkooppunten

Boerderijwinkel Buytenhof