Recreatieve inhaalslag in het Buijtenland van Rhoon

De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon stroopt in 2021 de mouwen op voor de recreatieve inrichting van de polders. Steeds meer wandelaars, fietsers en ruiters verkennen het afwisselende polderlandschap. De behoefte aan recreatieve paden en omgangsregels neemt hierdoor toe.

In 2021 krijgt de gebiedscoöperatie meer grond tot haar beschikking. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor de inrichting van natuurmaatregelen en recreatievoorzieningen. Ook kunnen gewassen extensiever worden geteeld. Het ruimer inplanten van gewassen draagt onder meer bij aan de bodemkwaliteit.

Agrariërs, recreatieondernemers, natuurorganisaties en verenigingen werken aan een duurzame toekomst in het Buijtenland van Rhoon. De ambitie is om de natuur een eerlijke kans te geven en de directe omgeving te voeden met natuurvriendelijke gewassen. Boeren passen hun werkwijze aan en dragen hierdoor actief bij aan het herstel van de biodiversiteit. En de natuur helpt de boer in het bestrijden van landbouwplagen. Een win-win. Zeker ook voor omwonenden en bezoekers van het gebied.

vossenpad

Meer gewassen

De afgelopen twee jaar hebben de boeren het aantal gewassen uitgebreid. Naast de gebruikelijke aardappelen, uien en suikerbieten stonden in 2020 ook vlas, koolzaad, spelt en veldbonen op het land. Ook werden bijzondere tarwe- en gerstrassen geteeld tussen de korenbloemen en klaprozen. In 2021 wordt het assortiment verder uitgebreid met onder meer haver, teunisbloemen en ethiopisch mosterdzaad. Daarnaast omranden de boeren alle nieuwe percelen met een drie tot zes meter brede kruidenrijke strook. Een waar walhalla voor insecten, muizen en verstoringsgevoelige vogels.

Het levert een kleurrijk polderlandschap op en steeds meer wandelaars, fietsers en ruiters verkennen dan ook het gebied. Zeker nu in Corona tijd. De huidige wegen en voorzieningen zijn hier echter nog niet op berekend. De coöperatie gaat vanaf dit jaar aan de slag met het ontwerpen van de gewenste infrastructuur. Uiteraard in samenspraak met de gemeente Albrandswaard, de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta. Ook ondernemers en verenigingen uit het gebied worden bij de planvorming betrokken.

Inhaalslag

Momenteel is de gebiedscoöperatie op zoek naar een projectleider die uitvoering gaat geven aan de recreatievisie die voor het gebied is opgesteld. Hieronder valt dus ook het ontwerp en de aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden. Ook wil de coöperatie meer activiteiten in het veld organiseren, zodat bezoekers zelf kunnen ervaren hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. Idee is om samen met verenigingen en ondernemers rondleidingen, excursies en proeverijen aan te bieden. Uiteraard onder voorbehoud van de Coronamaatregelen. Tot die tijd zijn er podcasts te beluisteren. Mooie verhalen over dit prachtige gebied.

Meer weten?

Nieuwsgierig wat er het komende jaar staat te gebeuren? Lees het Jaarplan 2021.