Informatieavond Streefbeeld Plus op 15 juni

Het Buijtenland van Rhoon wordt een natuurinclusieve polder waar natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. De plannen zijn opgeschreven in een Streefbeeld (vastgesteld door de gemeenteraad van Albrandswaard op 14 december). Nu is het Streefbeeld uitgewerkt in het Streefbeeld Plus, waar onder andere wandel- en ruiterroutes, natuurvriendelijke oevers en flora-akkers verder zijn ingetekend. Op 15 juni 2022 is de tweede informatieavond over het Streefbeeld Plus in het Buijtenland van Rhoon. Deze informatieavond is een opvolging van de vorige informatieavond waar bewoners konden meedenken over de invulling van het Streefbeeld Plus.

Ruiters

Informatieavond

Tijdens de informatieavond op 15 juni van 20:00 uur tot 21:15 uur wordt aangegeven op welke manier de vragen en opmerkingen verwerkt zijn en wordt het aangepaste Streefbeeld Plus gepresenteerd. Daarnaast wordt ook het verdere proces toegelicht door de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. De informatieavond vindt plaats op De Vlakkenburg te Essendijk 24, Rhoon. Inloop is vanaf 19:45 uur.

Aanmelden voor de informatieavond

Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan voor 14 juni aan door een e-mail te sturen naar info@buijtenland-van-rhoon.nl.

 

Streefbeeld Plus

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Bestemmingsplan

Gerst voor Rhoonse Lente Vaanbrouwers

Natuurinclusief

Jaarplan Buijtenland van Rhoon