Bijlage 3 Ruimtelijke Onderbouwing Graaf van Portland