Start openbare aanbestedingsprocedure kennispartijen

Van 2019 tot nu is een (kennis)consortium van zes kennispartijen (te weten Sovon, Louis Bolk Instituut, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Delphy landbouwadvies, Wageningen Universiteit, Natuurbalans) ingehuurd om de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon te begeleiden. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van het Streefbeeld. Volgens de officiële aanbestedingsregels zal er nu weer een openbare en transparante aanbestedingsprocedure worden gestart voor de inzet van een of meerdere kennispartijen voor de komende periode van vier jaar. Op 1 november 2023 start de aanvraag en kunnen geïnteresseerde partijen zich inschrijven.

Update: de aanvraag is inmiddels gesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk. 

Lerend beheren

De afgelopen vier jaar zijn er in het Buijtenland van Rhoon al grote stappen gezet op o.a. het gebied van advisering en aanleg van natuurmaatregelen (denk aan natuurvriendelijke evers en hoogstamboomgaarden), onderzoek naar nieuwe gewassen- en monitoringsrapportages. De gebiedsontwikkeling is nog niet af en kent nog de nodige uitdagingen. Op het gebied van lerend beheren, adviseren over de inrichting en ondersteunen en begeleiden van de agrariërs en het monitoren van de resultaten huurt de gebiedscoöperatie inhoudelijke expertise in.

Europese aanbesteding

Gezien de aard van de werkzaamheden en de grootte van de opdracht zal er weer een Europese aanbesteding worden doorlopen. 1 november 2023 is de aanvraag gestart via TenderNed. Bekijk de aanbesteding hier.

De aanvraag is inmiddels gesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk. 

Tijdlijn

Openbare aanbestedingsprocedure kennispartijen

Voorlichtingsbijeenkomst

Op woensdag 15 november 2023 is er in het kader van de aanbesteding een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde partijen die vragen hebben over de aanbesteding.

Kievit Buijtenland van Rhoon
Ontdek Buijtenland van Rhoon

Verloop

Het huidige consortium zet zijn werkzaamheden tot en met maart 2024 nog door. In februari is de aanbesteding afgerond. Vanaf april zullen er afspraken gemaakt worden met de partijen die als beste uit de aanbesteding naar voren zijn gekomen. De aanbesteding loopt via TenderNed. Voor andere vragen kan contact opgenomen worden via info@buijtenland-van-rhoon.nl.

  • Vrijwilligers