Bestuurswisseling Michiel Houtzagers en Leo Heezen

Juni 2021

Leo Heezen is een echte Buijtenlander. Hij groeide op tussen de grienden en zijn geboortehuis staat in de Zegenpolder. Nadat hij jaren echt in het buitenland zat, in Brussel voor zijn werk bij de Europese Unie, is hij na zijn pensioen weer gevestigd in Rhoon. Vanaf het begin was hij betrokken bij het formuleren van het Streefbeeld en het opzetten van de gebiedscoöperatie van het Buijtenland van Rhoon. Na twee jaar neemt hij het stokje over van bestuurslid Michiel Houtzagers: ‘We moeten leren van onze ervaringen.’

Leo Heeze

Betrokken bij tot stand komen van het Streefbeeld

Het was altijd al het plan om de taken na twee jaar over te nemen van Michiel Houtzagers. Na zijn pensioen werd Leo voorzitter van de vereniging Carnisse Grienden, een van de mede-oprichters van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Hij was daardoor betrokken bij het tot stand komen van het Streefbeeld, het opstellen van de statuten en één van de tekenaars van het oprichtingsconvenant. Leo: ‘Wij hebben er bij de oprichting voor gekozen om Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap de rol van natuur te laten vervullen omdat een netwerk in Den Haag bij de start belangrijk is. Dit kon door hen makkelijk worden gelegd. Na twee jaar neem ik rol over.’

Verbeteren van de natuur

Als bestuurslid zet Leo Heezen zich in voor het thema natuur, één van de drie pijlers die naast landbouw en recreatie belangrijk zijn voor het gebied. Komende twee jaar zal hij zich hardmaken voor het terugdringen van het gebruik van gif in de landbouw en het ontwikkelen van de natuurdelen in de polder. Afgelopen twee jaar is er al veel gedaan om de natuur in het Buijtenland te verbeteren, met name in de Zegenpolder. Er kwamen natuurvriendelijke oevers, er werden historische planten gezaaid, drassige weilanden gecreëerd en stukken grond afgegraven om weidevogels aan te trekken.

Natuurvriendelijke oever

Balans tussen natuur en recreatie

Het is daarin altijd een spannend snijvlak tussen natuur en recreatie want je wilt zoveel mogelijk natuur laten zien maar zo min mogelijk verstoren en dat kan problemen opleveren: ‘Daarom streven we naar zo min mogelijk auto’s en moedigen we aan om het gebied per fiets of per voet te ontdekken.’ Maar ook ganzen vormen een dilemma. Want hoe ‘rijker’ je de akkers maakt, hoe aantrekkelijker ze zijn voor ganzen. Komende tijd worden ook de Molenpolder en de Portlandpolder ingericht. Daarbij moet er volgens Leo worden geleerd van de Zegenpolder: ‘We leren van de problemen in het inrichtingsplan zoals met de ganzen. De waterrijke gebieden en natuurvriendelijke oevers trekken veel ganzen aan die voor schade zorgen in de tarwevelden. We moeten nadenken hoe we dat met de inrichting van de andere polders anders doen.’ 

Arjan Ponsen
Arjan Ponsen

Plannen van bestuurslid Leo Heezen

De komende twee jaar gaat de focus wat Leo betreft liggen op het zelfstandiger maken van de gebiedscoöperatie. Op dit moment krijgt de coöperatie hulp van het consortium, een groep wetenschappers en experts. Op den duur zullen we het beheer zelfstandig moeten doen. Leo heeft daar al ideeën over: ‘Het is belangrijk dat we de kennis uit het consortium overnemen en eigen maken. We hebben een systeem dat al doende leert en de fouten die daarbij worden gemaakt moeten we opslaan.’ 

Maar hij heeft nog meer plannen: ‘Ik wil dat er een goede verbinding komt tussen het Buijtenland en de omliggende gebieden. De grienden en de Johannapolder hebben veel raakvlakken. Wat mij betreft wordt het gepresenteerd als één groot gebied met verschillende elementen dat interessant is om te bezoeken.’ 

Leo's favoriete plek in het Buijtenland

Leo’s favoriete plek is op de dijk bij de Zegenpolder tussen de grienden en de polders: ‘Als je daarbovenop staat kijk je over de Maas naar de skyline van Rotterdam. Het is open en weids met weinig verstoring van menselijke ingrepen terwijl je in de verte de hoogbouw van Rotterdam ziet.’

Uitzicht Rotterdam