Herstel historisch griendje aan Schenkeldijk

Geïnspireerd door de geschiedenis van het gebied, wordt het Buijtenland van Rhoon de komende jaren nog mooier. Eén van de voorgenomen maatregelen, vond afgelopen week plaats: het herstel van een griendje op een lager gelegen perceel langs de Schenkeldijk.

Vrijwilligers van de Vereniging De Carnisse Grienden plaatsten samen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 1000 wilgen op een smalle strook onderlangs de Schenkeldijk.

Kaart tellocaties
Vrijwilligers
Aanplant wilgen

De wilgen zijn nu nog nauwelijks met het blote oog waar te nemen, maar volgens ‘de kenners’ komt hier zeker verandering in. Wilgen groeien snel en trekken vogels als blauwborst, fitis en matkop aan. Vanaf de Schenkelijk zullen deze vogels uitstekend te spotten én te horen zijn. Wat een leuk vooruitzicht: vogelgekwetter op één van de mooiste plekjes in het Buijtenland van Rhoon.

Even terug in de tijd

Op kaarten van zo’n twee eeuwen terug, zie je langs de Schenkeldijk drie griendjes liggen. In 1880 verdween het zuidelijkste griendje. De andere twee verdwenen pas na 1935. Nattere plekken in het landschap, vaak gelegen tegen een dijk, gebruikten de boeren als griendland of hooiland. Van de wilgentakken werden onder andere manden, haringtonnen en zinkstukken gevlochten.

Natuureducatie

Zodra het griendje vorm heeft gekregen, is deze plek ook geschikt voor een lesje geschiedenis in de buitenlucht. Op advies van de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschap heeft de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon verschillende wilgensoorten laten aanplanten. Ook wel een salicetum genoemd. Passanten en leerlingen kunnen hier straks van alles leren over de griendteelt in Nederland en de verscheidenheid aan inheemse wilgensoorten.

Meer informatie

Wil je meer weten over grienden? Of je kennis over de geschiedenis van het Buijtenland van Rhoon vergroten? De websites van onze mede coöperatieleden de vereniging De Carnisse Grienden en de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA) bevatten veel achtergrondinformatie.