Uitnodiging informatieavond over het Streefbeeld Plus!

De plannen uit het Streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon zijn verder uitgewerkt in het Streefbeeld Plus. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest in het Streefbeeld Plus, mede dankzij de input van vorige informatieavonden en de gesprekken met stakeholders. Op dinsdag 16 mei wordt de nieuwe versie gepresenteerd en worden de ontwikkelingen toegelicht.

Streefbeeld Plus Buijtenland van Rhoon

Streefbeeld Plus

Het Buijtenland van Rhoon wordt een natuurinclusieve polder waar natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. De plannen zijn opgeschreven in een Streefbeeld. Het Streefbeeld is verder uitgewerkt in het Streefbeeld Plus, hiervoor zijn in 2022 een aantal informatieavonden gehouden. In het Streefbeeld Plus staan alle maatregelen die de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon in de komende jaren gaat uitvoeren ingetekend, van wandelroutes en belevingsplekken tot natuurvriendelijke oevers en hoogstamboomgaarden.

Informatieavond Streefbeeld Plus

Zoals al in het gebied te zien is, bijvoorbeeld bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers, wordt er hard gewerkt aan het realiseren van al deze maatregelen. Ook wordt er gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan van het gebied. Wil je weten wat er nog meer gaat gebeuren in het Buijtenland van Rhoon? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 16 mei over het Streefbeeld Plus. Hierin wordt het Streefbeeld Plus gepresenteerd en wordt verteld welke stappen we hebben gemaakt sinds de vorige informatieavond. Ook is er ruimte voor vragen en uitleg en het inzoomen op de verschillende polders in het gebied.

Streefbeeld Plus Buijtenland van Rhoon

Aanmelden

Bewoners, betrokkenen en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de informatieavond op dinsdag 16 mei van 20:00 uur tot 21:30 uur. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Locatie: De Vlakkenburg, Essendijk 24 te Rhoon.

Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan hier aan.

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Streefbeeld Plus

Hoogstamboomgaard juli 2022 appels cider

Verkooppunten

Boerderijwinkel Buytenhof