Insectenonderzoek in het Buijtenland van Rhoon

Heb je de zwarte tentjes zien staan in het Buijtenland van Rhoon? Daar wordt insectenonderzoek gedaan door de universiteit van Wageningen. Insecten spelen een cruciale, functionele rol bij de realisering van het streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon. Ze vormen namelijk een belangrijke voedselbron voor broedvogels en ze bestuiven fruit- en oliegewassen. Insecten kunnen schade toebrengen aan landbouwgewassen maar ook schadelijke insecten onder controle houden. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van zowel landbouwkundig beheer als natuurbeheersmaatregelen op insecten is recent diepgaand insectenonderzoek gestart door Wageningen University & Research. 

Insecten tentjes

Doel van het onderzoek

Het doel van dat onderzoek is om te leren van het beheer en antwoord te krijgen op vragen zoals wat zijn de effecten van inrichting en beheer op aantal en diversiteit van insecten, wat is de bijdrage van wilde bestuivers en natuurlijke vijanden op de gewasopbrengst en leidt meer insecten ook tot meer broedvogels? Dit najaar zal een promovendus beginnen die zich gedurende vier jaar lang met de beantwoording van onder andere deze vragen bezig gaat houden. 

Insecten tentjes

Quick-scan

Vooruitlopend daarop, zijn de onderzoekers in mei en juni al bezig met een quick-scan waarmee de bestaande insectenmonitoring kan worden voortgezet. Met behulp van zogenaamde piramidevallen (zwarte tentjes met een pot op de kop (zie foto’s) wordt vastgesteld hoeveel insecten gedurende een week uit een vierkante meter grond en vegetatie kruipen. Hiermee zijn de vier meest voorkomende gewassen en de vijf meest algemene habitattypen (bijvoorbeeld dijken, kruidenrijke akkerranden en flora-akkers) bemonsterd. Eind juni zullen ook de wilde bijen in het gebied bemonsterd worden. Dus als je iemand met een vlindernetje langs een akkerrand ziet lopen, weet je waar het voor is.