Op weg naar natuurinclusieve landbouw

Hoe staat het met de realisatie van het Streefbeeld? In het jaaroverzicht is inzichtelijk gemaakt wat we in 2022 hebben bereikt en geleerd op het gebied van natuur, landbouw en recreatie.

Jaaroverzicht Buijtenland van Rhoon

Pionieren met natuurinclusieve landbouw

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek gebied: een prachtig cultuurhistorisch polderlandschap en een oase van rust vlakbij de stad Rotterdam. Het is er nu al mooi, maar het wordt de komende jaren nog veel aantrekkelijker. Nergens in Nederland is ervaring met het verweven van natuur, landbouw en recreatie op dit schaalniveau en in deze intensiteit. Met experimenten en onderzoek vergaart gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon veel kennis over natuurinclusieve landbouw. De doelen hiervoor zijn opgeschreven in het Streefbeeld.

Hoogtepunten van 2022

Ook in 2022 werden er flinke stappen gezet in de realisatie van kwalitatief hoogwaardige akkernatuur. Er werden natuurvriendelijke oevers en hoogstamboomgaarden aangelegd, struinroutes in gebruik genomen en bijzondere gewassen geteeld. Ook werd er een hele bijzondere archeologische opgraving gedaan.

Jaaroverzicht Buijtenland van Rhoon

Bekijk het jaaroverzicht van 2022 via onderstaande link

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Streefbeeld Plus

Hoogstamboomgaard juli 2022 appels cider

Verkooppunten

Boerderijwinkel Buytenhof