Jagers, agrariërs en natuurpartijen werken samen in een faunaplatform

Vrijdag 10 maart 2023 organiseerde Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon een informatieavond over het faunabeheer in het gebied en hoe daarbij invulling wordt gegeven aan het ‘Geen jacht, tenzij’-principe uit het Streefbeeld. Bijzonder is dat hierover een paar jaar geleden een convenant is opgesteld door natuur- en landbouwpartijen, jachtcombinaties en de wildbeheereenheid onder leiding van de Gebiedscoöperatie. Zo'n vijftig geïnteresseerden luisterden naar hoe het faunabeheer in de praktijk werkt.  

jachtbeheer - faunabeheer

Geen jacht, tenzij - principe 

Om de biodiversiteit optimaal te houden is faunabeheer essentieel. Het uitgangspunt met betrekking tot de jacht is in het Buijtenland van Rhoon ‘Nee, tenzij’. Vanuit dat uitgangspunt is er een gezamenlijk convenant opgesteld en een faunaplatform ingesteld waar agrariërs, jagers en natuurbeschermers samenwerken om tot een delicaat evenwicht te komen. Willem Vrijenhoek van Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde adviseert o.a. hoe te handelen bij populatiebeheer en schadebestrijding. Willem: “Wij vragen ons iedere keer af; moet je ingrijpen en zo ja, waar en wat zijn dan de consequenties?” Dat ligt heel genuanceerd want ieders belang ligt net iets anders. “Een agrariër zegt: ik wil helemaal geen hazen tussen mijn kolen. Terwijl natuurverenigingen er wel honderden willen zien. Daar evenwicht in vinden is interessant. Dat zul je echt samen moeten doen.” 

Informatieavond

Tijdens de informatieavond werd het faunabeheerconvenant toegelicht door experts vanuit de verschillende invalshoeken. Willem Vrijenhoek belichtte het juridisch kader van wildbeheer. Pascal Klein Hesselink gaf vanuit Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde toelichting over de schadebestrijding, het populatiebeheer en de monitoring daarvan. Agrariër Adjan Vos van de Vossenburg vertelde over de schade die agrariërs kunnen ondervinden aan hun gewassen als er niet wordt ingegrepen. Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap, vertegenwoordigde de natuur. Hij gebruikte een mooie metafoor voor het onderwerp dat erg beladen kan zijn: ‘Bij jacht heb je te maken met vier E’s, die steeds complexer worden. De 4 E’s zijn: economie, ecologie, ethiek en emotie.’  

Een zaak van wikken en wegen 

Het vormgeven van het convenant is dan ook een zaak geweest van wikken en wegen tussen de verschillende perspectieven, dat werd wel duidelijk tijdens de informatieavond. Daarbij is het belangrijk om constant te monitoren of de beoogde doelen worden behaald. Daarom worden er jaarlijks verschillende tellingen en monitoren gedaan zoals de hazentelling. De gegevens van de faunasoorten, gewassen en afschot die worden verzameld, worden gebruikt om het convenant verder aan te scherpen en te verbeteren. Dat wordt ‘lerend beheren’ genoemd, een belangrijk onderdeel van het Streefbeeld en de werkwijze in het gebied.  

Faunabeheerconvenant inzien 

Het faunabeheerconvenant is vanaf nu in te zien via de website van het Buijtenland van Rhoon. Bij vragen over het convenant kan contact worden opgenomen via info@buijtenland-van-rhoon.nl.

Faunabeheer Buijtenland van Rhoon

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Streefbeeld Plus

Hoogstamboomgaard juli 2022 appels cider

Verkooppunten

Boerderijwinkel Buytenhof