Nestkasten geplaatst

Op donderdag 28 april zijn op de Buytenhof in het Buijtenland van Rhoon nestkasten geplaatst voor de vogels die eind van deze maand terugkeren uit hun overwinteringsgebied. In de nestkasten kunnen ze veilig broeden. De kasten zijn gemaakt door zorggasten van de Buytenhof. Een bijzondere samenwerking die bijdraagt aan social return!

Nestkasten Buijtenland van Rhoon

Jonge torenvalken in een nestkast . Foto: Harvey van Diek

Doelsoorten Buijtenland van Rhoon

Eén van de doelen van het Buijtenland van Rhoon is om een beter broedgebied voor vogels van het boerenland te creëren. Met succes: tellingen van broedvogels laten zien dat Gele Kwikstaarten er recent toenemen en dat de Veldleeuwerik na lange tijd is teruggekeerd. Dat is te danken aan de natuurmaatregelen die afgelopen jaren zijn genomen in het gebied. Zo heeft de grote variatie aan gewassen volgens onderzoeker Frank Majoor invloed: “Dit zorgt voor veel voedselaanbod. De verschillende percelen zien er voor de vogels vanuit de lucht aantrekkelijk uit. Trekvogels komen daar snel op af.” Ook het plaatsen van nestkasten heeft een aantrekkende werking op broedvogels.

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Nestkasten zorgen voor een veilige plek voor vogels om te broeden. Bovendien zijn ze zo makkelijk te volgen. Sovon Vogelonderzoek Nederland kijkt welke soorten er in het Buijtenland van Rhoon voorkomen. Afgelopen periode zijn er al veel nestkasten opgehangen in het gebied. Vooral voor de Ringmus, maar ook voor de Torenvalk, Kerkuil en Steenuil.

Nestkasten Buijtenland van Rhoon

Social return

Op 28 april zijn de nestkasten opgehangen die zijn gemaakt door de zorggasten van de Buytenhof. Zij hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen bij de Buytenhof werk verrichten tijdens hun dagbesteding. Afgelopen maand zijn ze bezig geweest met het zagen, verven en in elkaar zetten van verschillende nestkasten voor de Gekraagde Roodstaart en de Grauwe Vliegenvanger. Eind van deze maand (april) zullen deze vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied en de nestkasten hopelijk opzoeken om in te broeden.

Zelf nestkasten ophangen

Ook bewoners van Rhoon en omgeving kunnen een bijdrage leveren. Op de Vlakkenburg (Essendijk 24) werd daarom op woensdag 11 mei 2022 een beperkt aantal gratis nestkasten uitgedeeld, welke de mensen in hun tuin kunnen ophangen. De keuze van de nestkast is wel bepalend voor welke soort erin gaat broeden, want vogelsoorten hebben verschillende woonwensen. Frank Majoor was van 11:00 uur - 14:00 uur aanwezig om vragen hierover te beantwoorden.

In onderstaande video legt hij uit waar je de nestkast het beste kunt ophangen.

Uitleg over verschillende soorten nestkasten

Nestkasten Buijtenland van Rhoon

Bonte Vliegenvanger voor een nestkast (foto van Harvey van Diek).