Nieuwe landingsplek Skydive

Tot het jaar 2020 konden de parachutisten van Skydive Rotterdam landen in de weide achter de Vlakkenburg (Essendijk, Rhoon). Per 1 januari 2021 loopt de huurovereenkomst af. Skydive heeft een nieuwe landingsplek gevonden.

Skydive springt al jaren op de weide achter de Vlakkenburg (Essendijk Rhoon). Dit perceel is in het Streefbeeld als vogelrustgebied toegewezen. De parachute sport verhoudt zich niet tot deze natuurbestemming. Vandaar dat de gebiedscoöperatie eind 2019 aan Skydive heeft gevraagd op zoek te gaan naar een andere locatie.

Recreatieve zonering

Veel akkervogels die de gebiedscoöperatie probeert terug te halen naar het Buijtenland van Rhoon, zijn grondgebonden soorten. Dit maakt ze extra gevoelig maakt voor verstoring. In het Streefbeeld is daarom een recreatieve zonering afgesproken. Ten noorden van de Essendijk komt de nadruk meer op recreatie te liggen. Ten zuiden van de Essendijk krijgt de natuur meer de ruimte.

De zoektocht naar een nieuwe landingsplek richtte zich op de percelen ten noorden van de Essendijk of buiten het plangebied. Ook moest rekening worden gehouden met de wetgeving die geldt voor het luchtruim. Het Rijk bepaalt waar parachutisten in het luchtruim mogen springen. De zogenoemde valschermspringgebied en springkolom. Dit is een kolom met een doorsnede van circa 6 km tussen Rhoon en Barendrecht waarbinnen wettelijk gezien parachute gesprongen mag worden.

Nieuwe landingsplek

In samenwerking met de gebiedscoöperatie en Leidingenstraat Nederland (LSNed) heeft Skydive een nieuwe landingsplek gevonden in de hoek van de Lageweg en Poelweg. Dit perceel is in eigendom van LSNed. Beide partijen hebben inmiddels een gebruikersovereenkomst gesloten. Ook heeft Skydive recent de bewoners geïnformeerd

De vereniging gebruikt de landingsplek voornamelijk in de weekenden, alleen gedurende de daglichtperiode. In de zomertijd ook op woensdagavonden. Op een goede springdag vliegt Skydive Rotterdam 10 tot 12 keer om parachutisten te droppen: vanaf het moment dat het vliegtuig op 4000 meter boven de landingsplek vliegt en de parachutisten uit het vliegtuig springen, zijn de parachutisten met 5 tot maximaal 10 minuten allemaal geland.

Bezoek de website van Skydive Rotterdam voor meer informatie over parachutespringen en de vereniging.