Het recept voor een succesvol wintervoedselveld

In het Buijtenland van Rhoon liggen verschillende wintervoedselvelden. Dat zijn velden speciaal voor vogels zodat er genoeg voedsel voor ze is in de winter. En voor mensen is de zee van zonnebloemen een lust voor het oog. Na een paar jaar experimenteren weten we inmiddels goed wat het recept is voor een succesvol wintervoedselveld. Daarbij worden we geadviseerd door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut. 

Wintervoedselveld

"In de natuurinclusieve landbouw zijn wintervoedselveldjes vaak zowel een zegen als een vloek"

Uitgebreid buffet voor vogels

Onderzoeker Udo Prins: “In de natuurinclusieve landbouw zijn wintervoedselveldjes vaak zowel een zegen als een vloek. De zegen is dat overwinterende vogels deze uitgebreide buffetten heel snel weten te vinden en daar dan met honderden tegelijk gebruik van maken om de verder karige winter goed te kunnen overleven. De vloek is dat ze bijna altijd na een jaar of twee sterk verruigen met bijvoorbeeld distels die dan na de wintervoedseljaren vaak weer met veel diesel of chemie teruggezet moeten worden.” 

Wintervoedselveld 2023

Experiment met eigen vruchtwisseling

“In het Buijtenland van Rhoon experimenteren we daarom met wintervoedsel met een eigen vruchtwisseling. In jaar één wordt wintervoedsel ingezaaid met zowel eenjarige als tweejarige soorten zodat deze twee jaar lang kan blijven liggen. In het derde jaar wordt er dan grasklaver of luzerne ingezaaid die minstens drie keer per jaar wordt gemaaid en twee jaar blijft liggen zodat de opgebouwde verruiging weer terug gezet kan worden en het volgende wintervoedsel weer een schone start heeft. Hierdoor ontstaat op één wintervoedselveld veel variatie van lage vegetatie en hoge vegetatie, afwisseling in bloei et cetera waardoor er altijd wel iets te vinden is, ook in het groeiseizoen.” 

Wintervoedselveld

Wintervoedselveld bij de Buytenhof

“Op één van die velden, op de Zorgboerderij de Buytenhof, zijn we daar drie jaar geleden mee begonnen en zijn de verschillende stroken goed terug te vinden. Op het moment van schrijven staan de zonnebloemen volop te bloeien in de strook dit voorjaar het wintervoedsel is uitgezaaid. Op de naastliggende strook is vorig jaar het wintervoedsel uitgezaaid en hier zijn vooral veel kaardenbollen te vinden, naast venkel en honingklaver. Op de derde en vierde strook liggen de eerstejaars grasklaver waar nog vrij veel akkerdistels in terug te vinden zijn en de tweedejaars grasklaver waar de distels grotendeels verdwenen zijn. Deze laatste strook wordt volgend jaar dan weer gebruikt voor een schone start van het nieuw in te zaaien wintervoedsel. “Dit wintervoedselveld lijkt inderdaad te bevestigen dat deze vruchtwisseling goed kan werken,” vertelt Udo Prins. “De komende jaren zal deze vorm dan ook op meer plekken in het Buijtenland van Rhoon terug te zien zijn.”

Lees hier meer over wintervoedselvelden en hoor wat jij zelf kunt doen om overwinterende vogels te helpen:

Wintervoedselveld
Kaardbollen

Kaardbollen & honingklaver (geel)

Akkerdistel

Akkerdistels

Vlas

Vlas in voedselveld

Wintervoedselveld

Tuinkaasjeskruid

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.

Akkerflora

Natuurinclusief

vlas