UITNODIGING: Informatieavond faunabeheer Buijtenland van Rhoon

De natuur in evenwicht houden, dat is het belangrijkste aspect van faunabeheer. In het Buijtenland van Rhoon is in 2020 onder leiding van de Gebiedscoöperatie een faunabeheerconvenant opgesteld door de jachtcombinaties (jagers), Wildbeheereenheid, agrariërs en natuurbeschermers samen met de Provincie Zuid-Holland en inhoudelijke experts. Dit faunabeheerconvenant geeft  invulling aan de uitwerking van het “geen jacht tenzij principe” zoals dat in het streefbeeld is opgenomen. Deze uitwerking gaat in op de manier waarop de jacht, schadebestrijding en beheer in Nederland is geregeld, gaat in op schadevergoedingen, schade veroorzakende soorten, preventieve maatregelen, het doden van soorten, en kaders te stellen voor een experiment en monitoring een plek te geven.

Tijdens de informatieavond over het faunabeheer op 10 maart wordt de wijze van faunabeheer uitgelegd vanuit juridisch oogpunt en landbouw en natuur perspectief.

Faunabeheer Buijtenland van Rhoon

Geen jacht tenzij- principe

Het uitgangspunt met betrekking tot de jacht is in het Buijtenland van Rhoon ‘Nee, tenzij’. Volgens het Streefbeeld is jacht alleen toegestaan als het noodzakelijk is: 'Het streven is om (de noodzaak van) jagen te voorkomen. Als dat onverhoopt niet lukt, dan kan de coöperatie jacht toestaan om landbouwdoelen (schadebestrijding), natuurdoelen, nabuurschap en veiligheid te realiseren, maar alleen wanneer dat niet strijdig is met het behalen van de natuurdoelen.' Dit principe is dus verder uitgewerkt in het faunabeheerconvenant.

Jagers, agrariërs en natuurbeschermers werken samen in een faunaplatform 

In het faunaplatform werken agrariërs, jagers, wildbeheereenheden natuurbeschermers samen om tot een delicaat evenwicht te komen. Zij bekijken bij populatiebeheer en schadebestrijding of er moet worden ingegrepen en wat de consequenties daarvan zijn. Dat ligt heel genuanceerd, want ieders belang ligt net iets anders. Een agrariër kan veel last hebben van hazen als bedreiging voor zijn oogst, terwijl een natuurvereniging zo veel mogelijk hazen wilt zien. 

Hoe zijn zij tot dit evenwicht gekomen? Tijdens de informatieavond wordt een en ander toegelicht door de deelnemers aan het faunaplatform: Wildbeheereenheid IJsselmonde, het Zuid-Hollands Landschap en agrariër en bestuurslid van de Gebiedscoöperatie Adjan Vos. Bewoners, betrokkenen en geïnteresseerden gaan samen met een gespreksleider en de werkgroep in gesprek over dit onderwerp.

Praktische informatie

Bewoners, betrokkenen en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de informatieavond op vrijdag 10 maart 2023. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45, de avond start om 20.00 uur en is afgelopen om 21.30 uur.

Locatie: kantoor van de Gebiedscoöperatie, De Vlakkenburg, Essendijk 24, Rhoon.

Graag van te voren aanmelden via Eventbrite, deelnemen is uiteraard kosteloos. 

Voor vragen kunt u mailen naar info@buijtenland-van-rhoon.nl.

Natuurvriendelijke oever Zegenpolder

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Streefbeeld Plus

Hoogstamboomgaard juli 2022 appels cider

Verkooppunten

Boerderijwinkel Buytenhof